СЪДЕЯТЕЛСТВОТО ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СОЦИАЛНАТА АКТИВНОСТ, ПОВЕДЕНЧЕСКАТА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ И МЕНИДЖЪРСКАТА ПРОНИЦАТЕЛНОСТ

DLib Repository

СЪДЕЯТЕЛСТВОТО ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СОЦИАЛНАТА АКТИВНОСТ, ПОВЕДЕНЧЕСКАТА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ И МЕНИДЖЪРСКАТА ПРОНИЦАТЕЛНОСТ

Show full item record

Title: СЪДЕЯТЕЛСТВОТО ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СОЦИАЛНАТА АКТИВНОСТ, ПОВЕДЕНЧЕСКАТА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ И МЕНИДЖЪРСКАТА ПРОНИЦАТЕЛНОСТ
Author: Каменов, Камен
Abstract: В статията се прави връзка между успеха и ролята на личните и професионални качества и групата - от една страна, и значението на съдедятелската среда - от друга. За общия резултат, който на практика е реализирана цел, с особено значение са компонентите на съдеятелската система. Нещо повече – дори при много висока оценка за личните и професионални качества и ефективна групова дейност, крайният резултат може да се отклонява в различна степен от очаквания. Причините за това се коренят в съдеятелската среда. Тя е източник на социална активност, защото може да провокира различно поведение на субектите. В зависимост от това: кои от компонентите й са активирани – може да бъде предпоставка за пасивно или активно поведение. В статията са разгледани и видовете поведение, които създават среда на неопределеност и се прави характеристика на социалната активност във връзка със съдеятелската среда и като поведенческа зависимост във времето.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1533
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
4_split_BU_4-2014.swf 437.2Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов