ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В СФЕРАТА НА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В СФЕРАТА НА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В СФЕРАТА НА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Автор: Марчевски, Иван
Резюме: Статията представя резултатите от изследване, имащо за задача да се оцени наличието на предпоставки за търсене на образователни продукти в областта на защита правата на потребителите в България. Направен е анализ на институционалната рамка на процеса в България и са представени резултати от анкетно проучване сред представители на четирите основни заинтересовани страни – държавните институции, ангажирани със защита правата на потребителите; НПО, подпомагащи процеса; потребителите и фирми, предлагащи стоки и услуги. Проучването представя гледните им точки относно това доколко развит е процесът по защита правата на потребителите в България, кои са основните бариери пред него, какви са пътищата за подобрение, доколко по-активното предлагане на образователни продукти би подпомогнало процеса и на тази база каква роля могат да играят висшите училища, какъв тип образователни продукти биха намерили по- добра пазарна реализация в краткосрочен и средносрочен аспект.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1534
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
128_split_BU_3-2011.swf 691.1Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов