ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В СФЕРАТА НА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В СФЕРАТА НА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В СФЕРАТА НА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Author: Марчевски, Иван
Abstract: Статията представя резултатите от изследване, имащо за задача да се оцени наличието на предпоставки за търсене на образователни продукти в областта на защита правата на потребителите в България. Направен е анализ на институционалната рамка на процеса в България и са представени резултати от анкетно проучване сред представители на четирите основни заинтересовани страни – държавните институции, ангажирани със защита правата на потребителите; НПО, подпомагащи процеса; потребителите и фирми, предлагащи стоки и услуги. Проучването представя гледните им точки относно това доколко развит е процесът по защита правата на потребителите в България, кои са основните бариери пред него, какви са пътищата за подобрение, доколко по-активното предлагане на образователни продукти би подпомогнало процеса и на тази база каква роля могат да играят висшите училища, какъв тип образователни продукти биха намерили по- добра пазарна реализация в краткосрочен и средносрочен аспект.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1534
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
128_split_BU_3-2011.swf 691.1Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов