ИЗМЕРЕНИЯ НА АКЦИЗНАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

ИЗМЕРЕНИЯ НА АКЦИЗНАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: ИЗМЕРЕНИЯ НА АКЦИЗНАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ
Author: Димитрова, Теодора
Abstract: Акцизът, като косвен данък, е една от приходните форми, представляващи значим фискален инструмент на държавата. Във връзка с това въпросите, свързани с провежданата акцизна политика в България, не губят своята актуалност и се радват на особен интерес от ЕС, законодателната и изпълнителната власти, финансовата администрация, данъчнозадължените лица и потребителите на акцизни стоки. В изследването се анализират националните измерения на акцизната политика, хармонизацията на българското акцизно облагане с европейското, акцизната практика в страните-членки на ЕС и специфичните особености на българската практика в областта на акцизите, за да се изведат съответствията, принципните различия и предизвикателствата, и да се формулират решения за eфективност в публичния сектор.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1537
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
35_split_BU_4-2014.swf 1.133Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов