КРЕАТИВЕН ПОДХОД КЪМ КОНЦЕПТУАЛИЗИРАНЕТО И ИНТЕГРИРАНЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ/БРАНДОВЕ

DLib Repository

КРЕАТИВЕН ПОДХОД КЪМ КОНЦЕПТУАЛИЗИРАНЕТО И ИНТЕГРИРАНЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ/БРАНДОВЕ

Show full item record

Title: КРЕАТИВЕН ПОДХОД КЪМ КОНЦЕПТУАЛИЗИРАНЕТО И ИНТЕГРИРАНЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ/БРАНДОВЕ
Author: Янков, Никола
Abstract: Целта на настоящата статия е да очертае определени отправни моменти, свързани с креативността при създаване на туристически продукти/брандове. Обект на изследване е отношението: „Туристически потенциал на един рeгион - Туристически атрактори – Туристически продукт –Маркетинг на туристически продукт/бранд. В определена последователност се представят модели на креативния процес, функционалните компоненти на туристическия продект – надстройка, структури, инфоструктура и инфраструктура. Те се разглеждат като основни обекти на креативни идеи и инсайти. Структурира се креативният маркетингов процес. Обръща се внимание на съчетаването на туристически продукти в т.нар. интеграли. Анализират се възможни подходи за интегрално използване на туристическия потенциал на р. Дунав (Българско подунавие – БПД). Очертават се определени туристически брандове/продукти, които биха могли да повишат атрактивността на споменатия регион. Специално внимание е отделено на хипербранда „Българско подунавие” (ХБ „БПД”).
URI: http://hdl.handle.net/10610/1541
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
64_split_BU_4-2014.swf 639.9Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов