СИТУАЦИОНЕН ПОДХОД КЪМ РЪКОВОДСТВОТО НА ПРОЕКТНИЯ ЕКИП – НЕОБХОДИМОСТ И ПРАКТИКО- ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ

DSpace/Manakin хранилище

СИТУАЦИОНЕН ПОДХОД КЪМ РЪКОВОДСТВОТО НА ПРОЕКТНИЯ ЕКИП – НЕОБХОДИМОСТ И ПРАКТИКО- ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СИТУАЦИОНЕН ПОДХОД КЪМ РЪКОВОДСТВОТО НА ПРОЕКТНИЯ ЕКИП – НЕОБХОДИМОСТ И ПРАКТИКО- ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ
Автор: Славянска, Вяра
Резюме: Почти всички изследвания върху качествата и управленския стил на проектния мениджър имат универсален характер и постулират изводи и обобщения, които не са съобразени с конкретната ситуация, в която се изпъл- нява самият проект. Целта на настоящата статия е да внуши идеята, че ръководството на проектния екип изисква прилагане на ситуационен подход, съобразен с типа на изпълнявания проект. Във връзка с това се разглеждат основните професионални и лични качества на проектния мениджър и се представят няколко типологии: 1) типология на проектните мениджъри – изследовател, координатор, водач и администратор;2) модели на ръководство в екипа – йерархичен, ръководител на екип, координатор на екип, споделено лидерство и самоуправляващ се екип; 3) типология на проектите – 13 типа, групирани в четири категории. Представят се възможности за избор на проектен мениджър и управленски модел в зависимост от конкретната специфика на проекта, включително фазата от неговия жизнен цикъл.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1544
Дата: 2014


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
91_split_BU_4-2014.swf 227.3Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов