НУЖДА ОТ ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА ЛОГИСТИЧНИТЕ СТРУКТУРИ И УСЛУГИ В РЕГИОН ДОЛЕН ДУНАВ

DSpace/Manakin хранилище

НУЖДА ОТ ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА ЛОГИСТИЧНИТЕ СТРУКТУРИ И УСЛУГИ В РЕГИОН ДОЛЕН ДУНАВ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: НУЖДА ОТ ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА ЛОГИСТИЧНИТЕ СТРУКТУРИ И УСЛУГИ В РЕГИОН ДОЛЕН ДУНАВ
Автор: Фелеа, Михай; Мърунцелу, Ирина; Василиу, Кристинел
Резюме: Темата, свързана с подготовката на специалисти в областта на логистичните структури и услуги, от региона Долен Дунав, е засегната както в по-мащабния контекст на Стратегията за Дунав, така също и в по-ограничената Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България за периода 2007-2013 година. Стратегията за Дунав представлява проект, иницииран през 2008 г. от Германия, Австрия и Румъния, към който впоследствие се присъединяват и други страни, разположени на река Дунав, и който стана програма към Европейската комисия. Стратегията ще предостави средства в размер на 50 млрд. евро до 2013 г. Тя ще бъде предимно адресирана към населението от басейна на река Дунав, чийто брой се оценява на около 115 млн., като ще претърпи и последващо развитие посредством трансгранични проекти. През декември 2010 г. се предвижда одобряването на План за действие, свързан с програмата за Стратегията за Дунав на Европейската комисия. Процесът на интеграция се нуждае от предпоставки и условия за по-на- татъшно развитие. Една от тях е свързаността и нейната поддържаща система – логистиката. Проблемът на свързаността е един от стълбовете на Дунавската стратегия, която би могла да играе важна роля в развитието на макрорегиона Долен Дунав. Тези проблеми се нуждаят от различни подходи, специализирани изследвания и подготовка на специалисти. Ситуацията, свързана с двете държави в областта на речната логистика, може да се характеризира като незадоволителна по отношение на техния потенциал. В настоящия момент има само един мост, който свързва двете страни (Гюргево - Русе) и няколко места за преминаване с помощта на плавателни съдове. Пристанищните инфраструктури са стари и неефективни. Липсват съвременни мултимодални платформи, липсва и съгласувана визия за тяхното проектиране. Възможностите за транспортиране по река Дунав са недостатъчно използвани. Така също, реката не е обвързана достатъчно с дейности като земеделие, рибовъдство, енергетика, екология, туризъм, териториални споразумения и други, от които може да се извлече изгода. В рамките на по-ограничен, но свързан със Стратегията за Дунав контекст, Румъния и България си сътрудничат в Трансграничната програма 2007-2013 г. В тази програма Академията за икономически науки в Букурещ и Стопанс- ката академия „Д.А.Ценов” в Свищов, предлагат съвместна работа в областта на „Сътрудничество по отношение на развитието на човешките ресурси – обединено развитие на способности и знания”.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1546
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
163_split_BU_3-2011.swf 856.0Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов