РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА СУБЕКТИТЕ ОТ СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В УКРАЙНА

DLib Repository

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА СУБЕКТИТЕ ОТ СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В УКРАЙНА

Show full item record

Title: РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА СУБЕКТИТЕ ОТ СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В УКРАЙНА
Author: Почтовюк, Андрей
Abstract: В статията на основата на методите на квантифициране е разкрита взаимовръзката между държавата, индивидите, работодателите и висшите училища. Стига се до извода, че висшето образование е основа за соци- ално-икономическото развитие и ефективността на пазара на труда, която може да послужи на правителствата при формирането на политиката по отношение висшето образование чрез показателя професионално квалификационно съответствие.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1551
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
26_split_BU_4-2013.swf 302.2Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов