ТЕХНОЛОГИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА АУТСОРСИНГ

DLib Repository

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА АУТСОРСИНГ

Show full item record

Title: ТЕХНОЛОГИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА АУТСОРСИНГ
Author: Варамезов, Любчо
Abstract: Днес организациите все по-добре осъзнават стратегическия характер на решението „Да аутсорсваме или не” и отражението, което то има върху цялостната им стратегия и бъдещите им възможности да се конкурират успешно. Решението „Да аутсорсваме или не” не е обикновено бизнес решение,при което просто се сравняват разходите при самостоятелно изпълнение на даден процес с тези при възлагане на процеса на външна компания.Изработването на това решение е продължителен и сложен процес. То трябва да се направи по структуриран и рационален начин, да включва не само ценови,но и други съображения и да не се влияе от аутсорсинг тенденциите.В настоящата статия е разгледан цялостният процес на разработване и вземане на решение за аутсорсинг, който включва следните последователно изпълнявани стъпки: съставяне на екип, който ще вземе решението за аутсорсинг,и, който, при положително решение, ще управлява цялостния аутсорсинг процес; дефиниране на целите, които се преследват чрез аутсорсинг; описване и класи- фициране на бизнес процесите на организацията; идентифициране на основните компетенции на организацията; определяне на бизнес процесите, които могат да бъдат предадени на аутсорсинг, както и на тези, които задължително трябва да останат в рамките и под контрола на организацията; анализиране и оценяване на факторите, влияещи върху решението „Да аутсорсваме или не”; вземане на окончателно решение.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1554
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
37_split_BU_4-2013.swf 247.2Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов