УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЪЗКИТЕ С КЛИЕНТИ – СТРАТЕГИЯ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ФИРМЕНО КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО

DLib Repository

УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЪЗКИТЕ С КЛИЕНТИ – СТРАТЕГИЯ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ФИРМЕНО КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО

Show full item record

Title: УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЪЗКИТЕ С КЛИЕНТИ – СТРАТЕГИЯ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ФИРМЕНО КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО
Author: Горанова, Пенка
Abstract: Маркетингът на взаимоотношенията с клиенти се допълва със стратегическата визия за развитие на бизнеса – управлението на клиенти, където се включва: анализът на клиенти и ползата/ приносът на всеки от тях, анализът на жизнения им цикъл и пр. Двете визии - CRM и управлението на клиенти имат съществено значение за развитието на фирмата и постигането на конкурентоспособност.Посочените процеси проявяват тенденция на ускоряване и интензификация. Те са резултат от налагането на една нова култура на потребителя, обхващаща клиентите вече не само от развитите, но и от развиващите се пазари, които имат креативен подход на мислене, динамика като стил на поведение и „гло- бално” гражданство като социална характеристика. Специалистите по маркетинг трябва да притежават уникалния талант да се занимават със съвременния клиент, да дават насока и фокус на своите компании за постигане на ефективни резултати, които да гарантират имиджа и успеха им.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1557
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
58_split_BU_4-2013.swf 312.7Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов