ТРАНСФЕРЪТ НА ЗНАНИЯ – ВРЪЗКА С ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР И НАЧИН НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ

DSpace/Manakin хранилище

ТРАНСФЕРЪТ НА ЗНАНИЯ – ВРЪЗКА С ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР И НАЧИН НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ТРАНСФЕРЪТ НА ЗНАНИЯ – ВРЪЗКА С ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР И НАЧИН НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
Автор: Асенов, Анатолий; Емилова, Ирена; Панайотов, Валентин; Иванов, Венцислав
Резюме: Проектът на тема “Трансферът на знания – връзка с човешкия фактор и начин за осъществяване” е насочен към проучване на теоретическите насоки и практическите възможности като една ефективна стратегия за подобряване на механизмите за придобиване, съхраняване, разпространение и усвояване на знания.Динамичните промени от последните години императивно налагат необходимостта от обмен на знания между изследователските и бизнесорганизациите. Държавите-членки на Европейския съюз все по-пълно осъзнават значението на трансфера на знания за увеличаване на конкурентоспособността и подобряване на ефективността на публичните изследвания. Този факт намира отражение в националните програми за реформи, разработвани в рамките на Лисабонската стратегия. Предприемат се многобройни инициативи за развитие на сътрудничеството между изследователските организации и бизнеса.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1582
Дата: 2009


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
79_split_almanah_10_2009.swf 512.4Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов