ТРАНСФЕРЪТ НА ЗНАНИЯ – ВРЪЗКА С ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР И НАЧИН НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ

DLib Repository

ТРАНСФЕРЪТ НА ЗНАНИЯ – ВРЪЗКА С ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР И НАЧИН НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ

Show full item record

Title: ТРАНСФЕРЪТ НА ЗНАНИЯ – ВРЪЗКА С ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР И НАЧИН НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
Author: Асенов, Анатолий; Емилова, Ирена; Панайотов, Валентин; Иванов, Венцислав
Abstract: Проектът на тема “Трансферът на знания – връзка с човешкия фактор и начин за осъществяване” е насочен към проучване на теоретическите насоки и практическите възможности като една ефективна стратегия за подобряване на механизмите за придобиване, съхраняване, разпространение и усвояване на знания.Динамичните промени от последните години императивно налагат необходимостта от обмен на знания между изследователските и бизнесорганизациите. Държавите-членки на Европейския съюз все по-пълно осъзнават значението на трансфера на знания за увеличаване на конкурентоспособността и подобряване на ефективността на публичните изследвания. Този факт намира отражение в националните програми за реформи, разработвани в рамките на Лисабонската стратегия. Предприемат се многобройни инициативи за развитие на сътрудничеството между изследователските организации и бизнеса.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1582
Date: 2009


Files in this item

Files Size Format View
79_split_almanah_10_2009.swf 512.4Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов