ПЕРСОНАЛНИТЕ ФИНАНСИ - ПЪРВИЧНО ЗВЕНО НА ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА

DSpace/Manakin хранилище

ПЕРСОНАЛНИТЕ ФИНАНСИ - ПЪРВИЧНО ЗВЕНО НА ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПЕРСОНАЛНИТЕ ФИНАНСИ - ПЪРВИЧНО ЗВЕНО НА ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА
Автор: Ангелов, Ангел; Радулова, Анелия; Angelov, Angel; Radulova, Anelia
Резюме: Реализирането на проект “Персоналните финанси - първично звено на финансовата система” даде възможност за установяване на спецификата на персоналните финанси, сферата на тяхното формиране и взаимовръзката им с останалите елементи на финансовата система. Проведеното анкетно проучване установи състоянието и тенденциите в изменението на персоналните доходи и разходи и умението на индивидите за управление на персоналните парични потоци. Доказана е основната теза на научното изследване: “Персоналните финанси имат специфична връзка с останалите елементи на финансовата система, зависят от цикличността на икономическите процеси, оказват пряко влияние върху макроикономическата рамка и изискват специфични персонални познания за повишаване ефективността на управлението.” В процеса на реализиране на проекта е разработена методика за управление на персоналните финанси и е изграден център по управление на персоналните финанси към факултет “Финанси”. The implementation of the project “Personal Finance – the primary unit of the financial system” allowing to indentify the specific of personal finance areas of their formation and their relationship with other elements of the financial system. Conducted inquiry research found status and trends of a personal income and expenses and the ability of individuals to manage personal cash flows. The main thesis of research: Personal finance has a specific link to other elements of the financial system; depends on the cyclical nature of economic process; has a direct impact on the macroeconomic framework and requires specific personal knowledge to improve management efficiency” is proven. In the process of realization management’s personal finance is develop and the Center on management of the personal finance to the department “Finance” is build.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1586
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
44_split_14_2011.swf 1.201Mb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов