СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ДЕЙНОСТТА НА СЪВРЕМЕННОТО БАНКОВО ПРЕДПРИЯТИЕ

DLib Repository

СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ДЕЙНОСТТА НА СЪВРЕМЕННОТО БАНКОВО ПРЕДПРИЯТИЕ

Show full item record

Title: СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ДЕЙНОСТТА НА СЪВРЕМЕННОТО БАНКОВО ПРЕДПРИЯТИЕ
Author: Вечев, Венцислав
Abstract: Обект на изследване в статията са въпросите, свързани с изготвянето и оповестяването на счетоводната политика от търговските банки. Анализирани са представените в националното и международното счетоводно законодателство дефиниции и съществуващите в специализираната литература мнения, свързани със съдържанието, което се влага в понятието „счетоводната политика”. Акцентирано е върху обвързаността на счетоводната политика с текущия счетоводно-отчетен процес. Изследвано е влиянието на структурата на банковите предприятия и предназначението на информационния продукт, създаван от счетоводството, върху практическата реализация на счетоводната политика. Представен е модел за систематизирано оповестяване на елементите на счетоводната политика, като предпоставка за по-ясно открояване на връзките между отделните обекти на отчитане, в резултат на протичащите стопански операции и икономическите ефекти, които те пораждат за конкретното банково предприятие.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1595
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
84_split_BU_4-2011.swf 349.9Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов