СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ДЕЙНОСТТА НА СЪВРЕМЕННОТО БАНКОВО ПРЕДПРИЯТИЕ

DSpace/Manakin хранилище

СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ДЕЙНОСТТА НА СЪВРЕМЕННОТО БАНКОВО ПРЕДПРИЯТИЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ДЕЙНОСТТА НА СЪВРЕМЕННОТО БАНКОВО ПРЕДПРИЯТИЕ
Автор: Вечев, Венцислав
Резюме: Обект на изследване в статията са въпросите, свързани с изготвянето и оповестяването на счетоводната политика от търговските банки. Анализирани са представените в националното и международното счетоводно законодателство дефиниции и съществуващите в специализираната литература мнения, свързани със съдържанието, което се влага в понятието „счетоводната политика”. Акцентирано е върху обвързаността на счетоводната политика с текущия счетоводно-отчетен процес. Изследвано е влиянието на структурата на банковите предприятия и предназначението на информационния продукт, създаван от счетоводството, върху практическата реализация на счетоводната политика. Представен е модел за систематизирано оповестяване на елементите на счетоводната политика, като предпоставка за по-ясно открояване на връзките между отделните обекти на отчитане, в резултат на протичащите стопански операции и икономическите ефекти, които те пораждат за конкретното банково предприятие.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1595
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
84_split_BU_4-2011.swf 349.9Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов