НАЦИОНАЛНИ И ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ДОПУСКАНИЯ

DLib Repository

НАЦИОНАЛНИ И ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ДОПУСКАНИЯ

Show full item record

Title: НАЦИОНАЛНИ И ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ДОПУСКАНИЯ
Author: Дамянов, Атанас
Abstract: Изследването е развито извън обсега на икономическия изолационализъм и включва: 1. В търсене на базови понятия - формулирани и привлечени са понятия и тези като – морфогенетична структура, лимитиран обект, синтез v/s разпад, теза за ядрото и пр. Те са приложени във всички части на статията. 2. Икономическо морфогенетично поле - с ударение върху теоретичния разрез, еднопосочната икономическа интерпретация, проблема за икономическата гравитация. 3. Доминиращ акцент – световното икономическо равновесие. За неговото изследване са разработени три двумерни матрици, с предложена методика: „Спестявания – Потребление”; „Спестявания – Дълг”; „Потребление – Дълг”. Направени са изводи за отделните държави, попадащи в деветте квадранта на матриците. 4. Разсъждения за политическото и социалното морфологични полета. В заключение е предложен подход на адекватността и проактивността за балансиране на световната икономика.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1597
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
101_split_BU_4-2011.swf 428.9Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов