МАРКЕТИНГОВО ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРА НА ОРГАНИЧНИ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

МАРКЕТИНГОВО ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРА НА ОРГАНИЧНИ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: МАРКЕТИНГОВО ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРА НА ОРГАНИЧНИ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ
Author: Горанова, Пенка; Стефанов, Стефан; Тананеева, Живка; Goranova, Penka; Stefanov, Stefan; Tananeeva, Zhivka
Abstract: Органичните продукти се произвеждат в съответствие с определени стандарти за производство. През по-голямата част от човешката история, селското стопанство може да бъде окачествено като органично. След 20 век бяха произведени и предлагани нови и често неизпитани синтетични химикали, изтъквани като подобрения, въведени във всички хранителни продукти. Този по-нов стил на производство е наричан “конвенционален” и за разлика от органичното производство, продуктите се произвеждат много по-бързо и лесно. При органичното производство, използването на конвенционални небиологични пестициди, инсектициди и хербициди е абсолютно забранено. В момента Европейският съюз, Съединените щати, Канада, Япония и много други страни изискват от производителите да получат специален сертификат, за да се разреши продажбата на хранителните продукти като “органични” в рамките на техните граници. Понастоящем 90% от органичната храна, произведена в България, се изнася за по-богатите европейски държави. Българските органични храни са основно плодове (ябълки, праскови, череши, ягоди, малини, сливи, грозде за производство на вино), ядки (орехи и бадеми), билки и подправки (копър, анасон, лавандула и много други), както и органични растителни масла, тютюн, зеленчуци. На пазара има агнешко и телешко органично месо, както и органичен конфитюр и мед. В добавка големи участъци диви земи се сертифицират като органични и в тях се събират диви плодове, билки, гъби. Счита се, че приблизително 60 % от суровите продукти идват от събиране в дивата природа. Органично розово масло, тютюн, вино, плодове са с огромен потенциал за страната, считат германските специалисти. Тази година министерството ще подкрепи органичното фермерство и производство на храни с €12,6 млн. Целта е да се засили местния пазар и да се завземе нов дял на европейския пазар. The organic products are produced in accordance with certain standards of production. Through the most part of human history, agriculture could be qualified as organic. After 20-th century new and often not tested synthetic chemicals were offered, emphasized as improvements, introduced to all food products. This newer style of production is called “conventional” and in contrast to organic production the products are produced faster and easier. Within organic production the usage of conventional nonorganic pesticides, insecticides and herbicides is absolutely forbidden. At the moment European Union, United States, Canada, Japan and many other countries require from the producers to obtain special certificate in order to permit selling of food products as “organic” within their borders. At present 90 % of organic food produced in Bulgaria is exported to richer European countries. Bulgarian organic foods are mainly fruits (apples, peaches, cherries, strawberries, raspberries, plums, grapes for wine production), nuts (walnuts and almond), herbs and species (dill, anise, lavender and many others), as organic plant oil, tobacco, vegetables. There are lamb and beef organic meat on the market as organic jam and honey. As an addition large areas of wild lands are under certifying as organic and wild fruits, herbs, mushrooms are collected. It is considered that 60 % of raw products come from their collecting from wild nature. Organic rose oil, tobacco, wine, fruits are a huge potential for the country according to German specialists. This year the Ministry will support the organic farming and food production with €12,6 millions. The purpose is to strengthen domestic market and to occupy new share on European market.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1607
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
172_split_14_2011.swf 584.6Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов