РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СА „Д. А. ЦЕНОВ”: (Една скромна годишнина – една скромна панорама на свършеното)

DLib Repository

РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СА „Д. А. ЦЕНОВ”: (Една скромна годишнина – една скромна панорама на свършеното)

Show full item record

Title: РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СА „Д. А. ЦЕНОВ”: (Една скромна годишнина – една скромна панорама на свършеното)
Author: Янков, Никола; Иванова, Петя; Yankov, Nikola; Ivanova, Petya
Abstract: Разработката е посветена на петнадесетата годишнина от създаването на Института за научни изследвания при СА „Д. А. Ценов” и решението за издаване на Алманах „Научни изследвания”. В нея са очертани основните моменти от развитието на звеното и изданието в ретроспективен план. Направена е систематизация на броевете и публикациите в Алманах „Научни изследвания”. Представени са актуалните приоритети и някои възможности за развитие на научно-изследователската работа в СА „Д. А. Ценов”. The study is dedicated to the fifteenth anniversary of the Institute of Scientific Research at D. A. Tsenov Academy of Economics and the decision to publish the Scientific Research Almanac. It makes a historical review and outlines the main points of the development of the institute and the almanac. It systematizes the issues and publications of the Scientific Research Almanac. Current priorities are presented as well as some opportunities for the development of scientific research at D. A. Tsenov Academy of Economics.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1608
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
5_split_16_2012.swf 195.9Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов