МЕТОДИ ЗА КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

DSpace/Manakin хранилище

МЕТОДИ ЗА КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: МЕТОДИ ЗА КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
Автор: Асенов, Анатолий; Георгиева, Нонка; Костова, Снежана
Резюме: Екоефективността означава производството на стоки и услуги с използване на минимално количество природни ресурси и минимални щети, нанесени на околната среда. Концепцията за екоефективност и подходите за нейното оценяване са свързани с устойчивото развитие на обществото и са обект на засилен интерес. Цел на настоящия проект е изследването на общите концепции, приложимостта, бариерите, връзката с устойчивото развитие и съществуващите подходи за оценка на еко-ефективността. Предложена е схема за оценка на екоефективността, базирана на методология, разработена за пресмятане на външните екологични разходи.Коментирани са възможните потребители на тази схема. Резултатите от изследването са приложени в образователния процес. Eco-efficiency means producing economic output with minimal natural resources and environmental degradation. The concept of eco-efficiency and its assessment is closely related to sustainability and has received increasing public attention. In this project the general concept, applicability, relation to sustainable development and the existing in the literature approaches for its measurement are given. The barriers to eco-efficiency application are commented. New scheme for eco-efficiency assessment, based on the Impact Pathway metodology is given and possible users are identified. The results of the project will be implemented in the educational process.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1610
Дата: 2009


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
238_split_almanah_10_2009.swf 320.1Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов