МЕТОДИ ЗА КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

DLib Repository

МЕТОДИ ЗА КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Show full item record

Title: МЕТОДИ ЗА КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
Author: Асенов, Анатолий; Георгиева, Нонка; Костова, Снежана
Abstract: Екоефективността означава производството на стоки и услуги с използване на минимално количество природни ресурси и минимални щети, нанесени на околната среда. Концепцията за екоефективност и подходите за нейното оценяване са свързани с устойчивото развитие на обществото и са обект на засилен интерес. Цел на настоящия проект е изследването на общите концепции, приложимостта, бариерите, връзката с устойчивото развитие и съществуващите подходи за оценка на еко-ефективността. Предложена е схема за оценка на екоефективността, базирана на методология, разработена за пресмятане на външните екологични разходи.Коментирани са възможните потребители на тази схема. Резултатите от изследването са приложени в образователния процес. Eco-efficiency means producing economic output with minimal natural resources and environmental degradation. The concept of eco-efficiency and its assessment is closely related to sustainability and has received increasing public attention. In this project the general concept, applicability, relation to sustainable development and the existing in the literature approaches for its measurement are given. The barriers to eco-efficiency application are commented. New scheme for eco-efficiency assessment, based on the Impact Pathway metodology is given and possible users are identified. The results of the project will be implemented in the educational process.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1610
Date: 2009


Files in this item

Files Size Format View
238_split_almanah_10_2009.swf 320.1Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов