ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ФИНАНСОВАТА КРИЗА ВЪРХУ БАНКОВИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ФИНАНСОВАТА КРИЗА ВЪРХУ БАНКОВИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ФИНАНСОВАТА КРИЗА ВЪРХУ БАНКОВИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ
Author: Вътев, Жельо; Михайлов, Емил; Асенова, Мариана; Георгиев, Георги; Кръстев, Бисер; Mihailov, E.; Asenova, Mariana; Vatev, Zhelyo; Georgiev, Georgi; Krastev, Biser
Abstract: В разработката се изледва въздействието на стопанската криза върху банковия сектор в България. Очертават се проблемите на финансово-кредитната система в условията на глобалната финансова криза. Прави се анализ на найното въздействие върху търговията и управлението на ценни книжа от банките. Изледва се влиянието на кризата върху депозитната база и кредитирането в търговските банки. Проучено е отражението на финансовата криза върху потребителските и ипотечните кредити в България. Анализира се въздействието на кризата върху финансовите резултати на банковия сектор в страната.The paper investigates the economical crisis influence on the banking sector in Bulgaria. In the term of a global financial crisis are lay down the financial-credit system problems. The global financial crisis influence on the securities management and trade in banks are analyzed. The work explores crisis influence on the deposit and credit activity in Bulgarian bank system also. More precisely are investigated crisis influence on the consumer and mortgage credits activity in Bulgaria and on the financial results in the banking sector.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1611
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
57_split_almanah_11_2010.swf 2.489Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов