ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ФИНАНСОВАТА КРИЗА ВЪРХУ БАНКОВИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ФИНАНСОВАТА КРИЗА ВЪРХУ БАНКОВИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ФИНАНСОВАТА КРИЗА ВЪРХУ БАНКОВИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ
Автор: Вътев, Жельо; Михайлов, Емил; Асенова, Мариана; Георгиев, Георги; Кръстев, Бисер; Mihailov, E.; Asenova, Mariana; Vatev, Zhelyo; Georgiev, Georgi; Krastev, Biser
Резюме: В разработката се изледва въздействието на стопанската криза върху банковия сектор в България. Очертават се проблемите на финансово-кредитната система в условията на глобалната финансова криза. Прави се анализ на найното въздействие върху търговията и управлението на ценни книжа от банките. Изледва се влиянието на кризата върху депозитната база и кредитирането в търговските банки. Проучено е отражението на финансовата криза върху потребителските и ипотечните кредити в България. Анализира се въздействието на кризата върху финансовите резултати на банковия сектор в страната.The paper investigates the economical crisis influence on the banking sector in Bulgaria. In the term of a global financial crisis are lay down the financial-credit system problems. The global financial crisis influence on the securities management and trade in banks are analyzed. The work explores crisis influence on the deposit and credit activity in Bulgarian bank system also. More precisely are investigated crisis influence on the consumer and mortgage credits activity in Bulgaria and on the financial results in the banking sector.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1611
Дата: 2010


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
57_split_almanah_11_2010.swf 2.489Mb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов