ЕФЕКТИВНОСТ НА ПОРТФЕЙЛНИЯ МЕНИДЖМЪНТ ПРИ КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВА КРИЗА

DSpace/Manakin хранилище

ЕФЕКТИВНОСТ НА ПОРТФЕЙЛНИЯ МЕНИДЖМЪНТ ПРИ КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВА КРИЗА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ЕФЕКТИВНОСТ НА ПОРТФЕЙЛНИЯ МЕНИДЖМЪНТ ПРИ КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВА КРИЗА
Автор: Пътев, Пламен; Ганчев, Александър; Patev, Plamen; Ganchev, Alexander
Резюме: Проектът изследва портфейлното изпълнение на българските колек- тивни инвестиционни схеми в условията на финансова криза. Актуалността му се определя от сравнително слабата познаваемост и практическа реализация на проблемите с оценката на портфейлния мениджмънт в българската инвестиционна теория и практика. В рамките на проекта се извършва системен анализ на техниките за измерване на доходността на колективните схеми, инвестиращи в ценни книжа, системен анализ на техниките за измерване на риска на колективните схеми, инвестиращи в ценни книжа, преглед и систематизиране на техниките за измерване на риск-доходност характеристиките на колективните схеми, инвестиращи в ценни книжа и анализ на представянето българските колективни инвестиционни схеми в условията на финансова криза.The project investigates the portfolio performance within the Bulgarian collective investment schemes under conditions of financial crisis. The source of the project necessity is deriving from the weak popularity and practical implementation of the problems with portfolio performance evaluation in Bulgarian investment theory and practice. The basic activities within the project and in the related scientific research are systematic analysis of the techniques for measuring the return of collective investment schemes, systematic analysis of the techniques for measuring the risk of collective investment schemes, review of techniques for measuring the risk-return characteristics of collective investment schemes and analysis of the performance of the Bulgarian collective investment schemes in conditions of financial crisis
URI: http://hdl.handle.net/10610/1615
Дата: 2010


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
105_split_almanah_11_2010.swf 1.139Mb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов