ТЕХНИКИ ЗА ПРЕЦИЗИРАНЕ НА СПЕКУЛАТИВНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ВАЛУТНИТЕ ПАЗАРИ

DLib Repository

ТЕХНИКИ ЗА ПРЕЦИЗИРАНЕ НА СПЕКУЛАТИВНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ВАЛУТНИТЕ ПАЗАРИ

Show full item record

Title: ТЕХНИКИ ЗА ПРЕЦИЗИРАНЕ НА СПЕКУЛАТИВНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ВАЛУТНИТЕ ПАЗАРИ
Author: Ангелов, Ангел; Вътев, Жельо; Маринов, Марин; Радуканов, Сергей; Росева, Ренета; Angelov, Angel; Vatev, J.; Marinov, Marin; Radukanov, Sergei; Roseva, Reneta
Abstract: Реализацията на инструментариума на техническия анализ със силна практическа и сравнително слаба академична реализация в българската практика. Обект на настоящото изследване са основните техниките за количествен анализ, чрез които е възможно да се прогнозира изменението в котировките на конвертируемите валути. Във връзка с това основната цел настоящата разработка е да изследва изменението в пазарния тренд на валутния пазар, както и да разкрие възможностите на този способ за оптимизиране на спекулативните решения на пазарните играчи. Постигането и се реализира посредством решаването на следните задачи: систематизиране и характеризиране на основните теоретични концепции, които са фундамент на съвременните аналитични техники; количествен анализ на пазарния тренд, чрез конструирани индикатори, включващи основните реквизити на цената. The realization of the instrumentation of technical analysis has been applied intensely in the field on the one hand and has suffered a relatively vague realization in Bulgarian academia on the other. This research paper focuses on the fundamental techniques of quantitative analysis that make possible the forecast of fluctuations in foreign currencies quotations. The former relates to the main purpose of the current paper – to analyze the fluctuations in the market trend on the currency market and to reveal the potential of this specific approach to optimize the speculative decisions market players make. In order to achieve this purpose the following issues need to be resolved: systematization and characterization of the fundamental theoretical concepts on which contemporary analytical techniques are based; quantitative analysis of the market trend involving calculated indicators which include the basic price prerequisites.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1622
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
293_split_14_2011.swf 879.9Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов