ТЕХНИКИ ЗА ПРЕЦИЗИРАНЕ НА СПЕКУЛАТИВНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ВАЛУТНИТЕ ПАЗАРИ

DSpace/Manakin хранилище

ТЕХНИКИ ЗА ПРЕЦИЗИРАНЕ НА СПЕКУЛАТИВНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ВАЛУТНИТЕ ПАЗАРИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ТЕХНИКИ ЗА ПРЕЦИЗИРАНЕ НА СПЕКУЛАТИВНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ВАЛУТНИТЕ ПАЗАРИ
Автор: Ангелов, Ангел; Вътев, Жельо; Маринов, Марин; Радуканов, Сергей; Росева, Ренета; Angelov, Angel; Vatev, J.; Marinov, Marin; Radukanov, Sergei; Roseva, Reneta
Резюме: Реализацията на инструментариума на техническия анализ със силна практическа и сравнително слаба академична реализация в българската практика. Обект на настоящото изследване са основните техниките за количествен анализ, чрез които е възможно да се прогнозира изменението в котировките на конвертируемите валути. Във връзка с това основната цел настоящата разработка е да изследва изменението в пазарния тренд на валутния пазар, както и да разкрие възможностите на този способ за оптимизиране на спекулативните решения на пазарните играчи. Постигането и се реализира посредством решаването на следните задачи: систематизиране и характеризиране на основните теоретични концепции, които са фундамент на съвременните аналитични техники; количествен анализ на пазарния тренд, чрез конструирани индикатори, включващи основните реквизити на цената. The realization of the instrumentation of technical analysis has been applied intensely in the field on the one hand and has suffered a relatively vague realization in Bulgarian academia on the other. This research paper focuses on the fundamental techniques of quantitative analysis that make possible the forecast of fluctuations in foreign currencies quotations. The former relates to the main purpose of the current paper – to analyze the fluctuations in the market trend on the currency market and to reveal the potential of this specific approach to optimize the speculative decisions market players make. In order to achieve this purpose the following issues need to be resolved: systematization and characterization of the fundamental theoretical concepts on which contemporary analytical techniques are based; quantitative analysis of the market trend involving calculated indicators which include the basic price prerequisites.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1622
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
293_split_14_2011.swf 879.9Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов