СИНХРОНИЗАЦИЯ НА БИЗНЕС ЦИКЛИТЕ В СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КОНВЕРГЕНЦИЯ В РАМКИТЕ НА ЕС

DSpace/Manakin хранилище

СИНХРОНИЗАЦИЯ НА БИЗНЕС ЦИКЛИТЕ В СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КОНВЕРГЕНЦИЯ В РАМКИТЕ НА ЕС

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СИНХРОНИЗАЦИЯ НА БИЗНЕС ЦИКЛИТЕ В СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КОНВЕРГЕНЦИЯ В РАМКИТЕ НА ЕС
Автор: Стефанов, Галин; Stefanov, Galin
Резюме: Настоящата разработка има за цел изучаване на синхронизацията на бизнес циклите на страните-членки на ЕС. Използвани са два алтернативни подхода за изследване на колебанията в БВП, безработицата и инфлацията на 27-те страни от ЕС – Филтър на Бакстър и Кинг и Филтър на Ходжрик и Прескът. Установени са различни равнища на синхронизация по отношение на изследваните показатели – висока по отношение на БВП, умерена при безработицата и много ниска при равнището на цените. Идентифицирани са клъстери от държави с различна степен на синхронизация. Най-значимите разлики са установени между старите и нови членове на ЕС. The aim of this paper is to investigate the level of business cycle synchronization of the EU member states. Three macroeconomic indicators within EU members are studied – GDP, unemployment and inflation. The methodology of the study is based on two parallel econometric techniques – Baxter-King and Hodrick-Prescott filters. Different levels of synchronization are distinguished within the estimated indicators – high s synchronization of GDP, moderate of unemployment and low synchronization of inflation. Different levels of synchronization are identified between the old and new members of the EU.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1625
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
334_split_14_2011.swf 1.434Mb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов