ДЕТЕРМИНАНТИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ДЕТЕРМИНАНТИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ДЕТЕРМИНАНТИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ
Автор: Стефанов, Галин; Stefanov, Galin
Резюме: В настоящото изследване са разгледани основните възгледи в литературата при моделиране на икономическия растеж. Проведено е иконометрично изследване на факторите на икономическия растеж в България. Идентифицирани са основните детерминанти на растежа, като е измерена силата на влиянието им. Установено е положително мултипликативно влияние на крайното потребление, брутното капиталообразуване, държавните разходи за компенсиране на заетите, износа и едностранните безвъзмездни трансфери. Анализирани са възможностите за насърчаване на икономическия растеж в България в краткосрочен и дългосрочен план. This study focuses on the most prominent theories about modeling economic growth. The factors of economic growth in Bulgaria are studied in terms of econometrics. The main determinants of growth are identified and the strength of their impact is measured. The positive multiplier effect of final consumption, gross capital formation, government expenditures on employee compensation, exports and unilateral gratuitous transfers are determined. Opportunities for stimulating economic growth in Bulgaria are analyzed in the short and long run.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1637
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
44_split_16_2012.swf 389.7Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов