ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ФИРМИТЕ ОТ СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ В БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ФИРМИТЕ ОТ СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ФИРМИТЕ ОТ СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Автор: Горчева, Таня; Любенов, Здравко; Петров, Ивайло; Gorcheva, Tania; Lubenov, Zdravko; Petrov, Ivaylo
Резюме: Процесът на интернационализация в сферата на услугите е нов социално-икономически феномен и това го определя като актуална и малко изследвана тема. Услугите се превръщат във важна съставна част на разширеното възпроиз- водство в националните стопанства, затова значението им непрекъснато нараства. От значение за България е как страната може да спечели по-добре от успоредното развитие на двата процеса – нарастваща интернационализация и повишаваща се роля на услугите. Ето защо като цел на изследователския проект стои разкриването на основните аспекти в практиката на фирмите от сектора на услугите у нас. Обект на изследването са ефектите от процесите на интернационализация в българските фирми. Извеждат се същностните характеристики на интернационализацията в сферата на услугите. Прави се оценка на вариантите за нейната реализация в практиката на български и чуждестранни фирми от този сектор. The process of internationalization in services is a new socio-economic phenomenon, a present topic that is still not enough researched. Services are becoming an important component of the expanded reproduction in the national economy. This sector is seen as a “generator” of economic growth, so its importance in the economies of individual countries is steadily increasing. Important issue for Bulgaria is how the country could earn better from the concurrent development of two processes - increasing internationalization and the rising role of services. Therefore the objective of the research project is to discover the main aspects in the practice of companies in the Bulgarian services sector. The object of the study is the effects of processes of internationalization on Bulgarian companies. Essential features of internationalization in services are described. An assessment of options for its implementation in practice of local and foreign companies in this sector has been made
URI: http://hdl.handle.net/10610/1645
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
53_split_15_2011.swf 869.3Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов