ПРЕДИКТИВЕН АНАЛИЗ НА ТЪРСЕНЕТО НА ПАКЕТНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ С ДИСКРЕТНИ ИЗБОРНИ МОДЕЛИ

DSpace/Manakin хранилище

ПРЕДИКТИВЕН АНАЛИЗ НА ТЪРСЕНЕТО НА ПАКЕТНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ С ДИСКРЕТНИ ИЗБОРНИ МОДЕЛИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРЕДИКТИВЕН АНАЛИЗ НА ТЪРСЕНЕТО НА ПАКЕТНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ С ДИСКРЕТНИ ИЗБОРНИ МОДЕЛИ
Автор: Кръстевич, Тодор; Смокова, Маруся; Krastevich, Todor; Smokova, Marusya
Резюме: Обект на настоящото изследване е потребителският избор на пакетни телекомуникационни услуги, а предмет – възможностите за неговото обясняване и предсказване на базата на меню базирани изборни модели. В студията се демонстрира как с помощта на интерактивен уеббазиран конджойнт алгоритъм, условен мултиномиален логит модел и йерархична бейсова регресия могат да бъдат оценени частните оценки за полезност на основните компоненти на цифрови телекомуникационни услуги за дома. На базата на емпиричните оценки на предпочитанията се съставя аналитичен симулационен модел за предиктивен анализ на структурата на търсенето при алтернативни сценарии. Целта е да се предложат и демонстрират някои възможности за оптимално планиране на продуктовия микс от пакетни предложения, които да съответстват на очакванията и на готовността за плащане на реалните и потенциалните потребители. This study explores consumer choice of bundled telecommunications services and empirically investigates some new possibilities of menu-based choice models for explaining and predicting the share of preferences. It demonstrates how to use menubased conjoint analysis, aggregate multinomial logit and hierarchical Bayes models in order to estimate part-worth utilities of attributes and price levels of digital telecommunications services for home users. A spreadsheet-based analytical simulation model for predictive analysis of the demand structure for alternative scenarios is composed based on empirical estimates of preferences. Our research purpose is to offer and demonstrate opportunities for optimal planning of product bundles that match the actual and potential customers’ expectations and willingness to pay.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1657
Дата: 2013


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
122_split_19_2013.swf 550.6Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов