СИСТЕМАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СМЕТКИ – ИНСТРУМЕНТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ

DLib Repository

СИСТЕМАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СМЕТКИ – ИНСТРУМЕНТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ

Show full item record

Title: СИСТЕМАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СМЕТКИ – ИНСТРУМЕНТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ
Author: Тодоров, Тодор; Марчева, Анастасия; Вачевска, Миглена; Todorov, Todor; Marcheva, Anastasia; Vachevska, Miglena
Abstract: СНС е един от най-важните инструменти на макроикономическия анализ, предоставяща богати възможности за изследване, моделиране и прогнозиране на националната икономика. В студията се представят в най-обобщен вид съдържанието и новите моменти на СНС`2008. Идентифицирани са направленията, в които може и следва да се използва информацията от СНС за целите на макроикономическия анализ. На базата на основните макроикономически показатели са разработени прогнози за развитието на България. Изследването представя и резултатите от проведено анкетно проучване относно степента на популярност на СНС сред икономическите кадри и тяхното отношение за насоките на нейното практическо използване. SNA is one of the most important instruments of macroeconomic analysis, presenting numerous possibilities for research, modeling and forecasting in the national economy. The study lays out a summary of the contents and new aspects of SNA’2008. The study identifies the ways in which SNA data could and should be used for the purpose of macroeconomic analysis. Development forecasts for Bulgaria have been created on the basis of macroeconomic indicators. The study presents the results of an opinion poll, examining the degree of popularity of SNA among economists and their attitude towards the aspects of its practical application.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1661
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
95_split_16_2012.swf 456.7Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов