СИСТЕМАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СМЕТКИ – ИНСТРУМЕНТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ

DSpace/Manakin хранилище

СИСТЕМАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СМЕТКИ – ИНСТРУМЕНТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СИСТЕМАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СМЕТКИ – ИНСТРУМЕНТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ
Автор: Тодоров, Тодор; Марчева, Анастасия; Вачевска, Миглена; Todorov, Todor; Marcheva, Anastasia; Vachevska, Miglena
Резюме: СНС е един от най-важните инструменти на макроикономическия анализ, предоставяща богати възможности за изследване, моделиране и прогнозиране на националната икономика. В студията се представят в най-обобщен вид съдържанието и новите моменти на СНС`2008. Идентифицирани са направленията, в които може и следва да се използва информацията от СНС за целите на макроикономическия анализ. На базата на основните макроикономически показатели са разработени прогнози за развитието на България. Изследването представя и резултатите от проведено анкетно проучване относно степента на популярност на СНС сред икономическите кадри и тяхното отношение за насоките на нейното практическо използване. SNA is one of the most important instruments of macroeconomic analysis, presenting numerous possibilities for research, modeling and forecasting in the national economy. The study lays out a summary of the contents and new aspects of SNA’2008. The study identifies the ways in which SNA data could and should be used for the purpose of macroeconomic analysis. Development forecasts for Bulgaria have been created on the basis of macroeconomic indicators. The study presents the results of an opinion poll, examining the degree of popularity of SNA among economists and their attitude towards the aspects of its practical application.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1661
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
95_split_16_2012.swf 456.7Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов