АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО ВЪВ ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА

DLib Repository

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО ВЪВ ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА

Show full item record

Title: АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО ВЪВ ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА
Author: Баташки, Георги; Ималова, Диана; Кънева, Тотка; Андреев, Иван; Александров, Валерий; Batashki, Georgi; Imalova, Diana; Kaneva, Totka; Andreev, Ivan; Aleksandrov, Valeriy
Abstract: Непрекъснато нарастващите изисквания към създаваната счетоводна информация за дейността на всяко предприятие е водещ мотив за търсеното на теоретично обосновани и практически приложими решения, свързани с решаването на конкретни актуални проблеми. Това в пълна степен се отнася и за счетоводството на предприятията във финансовата система. Настоящото научно изследване анализира състоянието на съществуващата счетоводна практика в търговските банки, бюджетните предприятия, застрахователните и осигурителните дружества. Върху тази основа аргументирано се предлагат възможности за решаване на проблеми с теоретико-методологичен и практико-приложен характер в счетоводството на предприятията във финансовата система. В резултат на апробацията им в дейността на изследваните предприятия се повишава качеството на създавания счетоводно-информационен продукт. The constantly growing requirements towards the accounting information about the activities of every business call for theoretically grounded and feasible solutions of some specific accounting problems. This is especially true for the accounting systems of financial enterprises The study analyzes the status of the accounting practices adopted by commercial banks, state budget enterprises, insurance companies, and social security funds. The authors provide substantiated solutions of some theoretical, methodology-related, and practical accounting problems pertaining to the financial sector enterprises. The approbation thereof in the enterprises subjected to the study improves the quality of their accounting information output.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1664
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
265_split_15_2011.swf 614.3Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов