КОНСТРУИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕКОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС, БАЗИРАНА НА EMAS И ISO 14001

DLib Repository

КОНСТРУИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕКОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС, БАЗИРАНА НА EMAS И ISO 14001

Show full item record

Title: КОНСТРУИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕКОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС, БАЗИРАНА НА EMAS И ISO 14001
Author: Асенов, Анатолий; Чиприянов, Михаил; Стоянова, Станислава; Стоянов, Мирчо; Пачев, Йордан; Asenov, Anatoli; Chiprianov, Mihail; Stoianova, Stanislava; Stoianov, Mircho; Pachev, Yordan
Abstract: Водещата цел при настоящия проект е да се създадат варианти на система за екологично развитие на българските бизнесорганизации. Това да е система, чрез които изработването на мениджърски решения да се постига посредством оптимално съчетаване на екологичната концепция с проблемите на корпоративния бизнес у нас. The main objective in this project is to create variants of a system for environmental development of Bulgarian business organizations. This should be a system through which the development of managerial decisions is achieved through the optimal combination of environmental concept with problems of corporate business in our country.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1667
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
312_split_15_2011.swf 757.1Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов