РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ

DSpace/Manakin хранилище

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ
Автор: Ангелов, Ангел; Маринов, Марин; Радуканов, Сергей; Загорска, Мариела; Парапинска, Петя; Angelov, Angel; Marinov, Marin; Radukanov, Sergei; Zagorska, Mariela; Parapinska, Perq
Резюме: В настоящото изследване се поставя акцент върху публичния сек- тор в системата на националната икономика, териториално - админист-ративното деление в страните от Европа и света и анализ на финансовите параметри от бюджетите на българските общини. На базата на емпирични данни се прави сравнителен анализ на социално - икономическото управление на местните фискални единици от областите Плевен и Ловеч. Посредством метода на експертната оценка се поставя рейтингова оценка на всяка от тях.The present study puts the accent on the public sector within the system of the national economy, the territory and administrative division of the European and world countries and the analysis of the financial parameters of the budgets of the Bulgarian municipalities. Based on empirical data, it makes a comparative analysis of the social and economic management of the local fiscal units of Pleven and Lovech districts. Each of them is rated by the expert valuation method.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1674
Дата: 2010


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
108_split_almanah_12_2010.swf 737.5Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов