УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ДОБИВ НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ1

DSpace/Manakin хранилище

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ДОБИВ НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ1

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ДОБИВ НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ1
Автор: Косев, Серьожа; Павлов, Павлин; Kosev, Seryozha; Pavlov, Pavlin
Резюме: Основната цел на настоящото изследване е да бъдат идентифицирани въз- можностите за усъвършенстване на управлението на енерговъзобновяеми проекти в Република България. Основната цел се постига с помощта на следните задачи – разкриване на особеностите на управлението на енерговъзобновяемите проекти като фактор за екологизиране на фирмената дейност; представяне на възможностите за подобряване на механизмите за управление на енерговъзобновяеми проекти на фирмено равнище. Обект на изследване са енерговъзобновяемите проекти, изпълнявани от фирмите в РБългария. Предметът на изследване са възможностите за ефективно управление на енерговъзобновяеми проекти (фотоволтаична електроцентрала) на фирмено равнище. Акцентира се върху възможностите за преодоляване на пречките, стоящи пред реализацията на енерговъзобновяем проект, независимо от тяхното естество; върху създаването на устойчив и гъвкав модел на управление на енерговъзобновяем проект (фотоволтаична електроцентрала) на фирмено равнище с цел екологизиране на фирмената дейност. The main purpose of the present study is to identify possibilities for improving the management of renewable energy projects in Bulgaria. This goal is achieved by completing the following tasks – reviewing the characteristics of renewable energy project management as a factor of ecologically-oriented company policies; outlining the possibilities for improving management mechanisms of such projects within companies. The object of study is the renewable energy projects carried out in Bulgaria and in particular the possibilities for effective company management of photovoltaic parks. Special attention is paid to the possibilities for overcoming setbacks in the management of such projects regardless of the causes that have led to them. The study proposes a flexible model for managing renewable energy projects (photovoltaic parks) by companies as a way of implementing ecologically-oriented practices
URI: http://hdl.handle.net/10610/1680
Дата: 2013


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
180_split_19_2013.swf 510.9Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов