УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ДОБИВ НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ1

DLib Repository

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ДОБИВ НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ1

Show full item record

Title: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ДОБИВ НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ1
Author: Косев, Серьожа; Павлов, Павлин; Kosev, Seryozha; Pavlov, Pavlin
Abstract: Основната цел на настоящото изследване е да бъдат идентифицирани въз- можностите за усъвършенстване на управлението на енерговъзобновяеми проекти в Република България. Основната цел се постига с помощта на следните задачи – разкриване на особеностите на управлението на енерговъзобновяемите проекти като фактор за екологизиране на фирмената дейност; представяне на възможностите за подобряване на механизмите за управление на енерговъзобновяеми проекти на фирмено равнище. Обект на изследване са енерговъзобновяемите проекти, изпълнявани от фирмите в РБългария. Предметът на изследване са възможностите за ефективно управление на енерговъзобновяеми проекти (фотоволтаична електроцентрала) на фирмено равнище. Акцентира се върху възможностите за преодоляване на пречките, стоящи пред реализацията на енерговъзобновяем проект, независимо от тяхното естество; върху създаването на устойчив и гъвкав модел на управление на енерговъзобновяем проект (фотоволтаична електроцентрала) на фирмено равнище с цел екологизиране на фирмената дейност. The main purpose of the present study is to identify possibilities for improving the management of renewable energy projects in Bulgaria. This goal is achieved by completing the following tasks – reviewing the characteristics of renewable energy project management as a factor of ecologically-oriented company policies; outlining the possibilities for improving management mechanisms of such projects within companies. The object of study is the renewable energy projects carried out in Bulgaria and in particular the possibilities for effective company management of photovoltaic parks. Special attention is paid to the possibilities for overcoming setbacks in the management of such projects regardless of the causes that have led to them. The study proposes a flexible model for managing renewable energy projects (photovoltaic parks) by companies as a way of implementing ecologically-oriented practices
URI: http://hdl.handle.net/10610/1680
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
180_split_19_2013.swf 510.9Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов