ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ЕНЕРГИЙНОТО РАЗВИТИЕ – ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ

DSpace/Manakin хранилище

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ЕНЕРГИЙНОТО РАЗВИТИЕ – ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ЕНЕРГИЙНОТО РАЗВИТИЕ – ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ
Автор: Денева, Анета; Сирашки, Георги; Сирашки, Христо; Спасовски, Цанко; Ангелова, Румяна; Deneva, Aneta; Sirashki, Georgi; Sirashki, Hristo; Spasovski, Tsanko; Angelova, Rumyana
Резюме: Научната разработка на тема: „Икономически проблеми на енергийното развитие – възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност” е с теоретико-приложна насоченост. Едно от най-важните направления на енергийното производство за преодоляване ограничеността на суровините е свързано с използването на възобновяемите енергийни източници – ВЕИ. Тези източници се разглеждат като основен фактор за преминаване към ниско въглеродни икономики, осигуряване сигурност на енергийните доставки, развитие на нови високотехнологични производства и осигуряване на т.н. „зелен растеж”. The scientific research on the topic: „Economic problems of energy development – renewable energy sources and energy efficiency” is of theoretical and practical character. One of the most important aspects of energy production for overcoming the scarcity of raw materials is associated with the use of renewable energy sources. These sources are regarded as a key factor for switching to low carbon economies, ensuring security of energy supply, development of new high-tech industries and providing the so-called „Green growth”.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1684
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
154_split_16_2012.swf 419.2Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов