ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ И МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПРОМЕНЛИВИ В КОНТЕКСТА НА „СТРАТЕГИЯ ЕВРОПА 2020”

DSpace/Manakin хранилище

ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ И МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПРОМЕНЛИВИ В КОНТЕКСТА НА „СТРАТЕГИЯ ЕВРОПА 2020”

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ И МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПРОМЕНЛИВИ В КОНТЕКСТА НА „СТРАТЕГИЯ ЕВРОПА 2020”
Автор: Захариев, Васил; Радулова, Анелия; Ангелов, Петко; Zahariev, Vasil; Radulova, Anelia; Angelov, Petko
Резюме: Изяснени са теоретичните постановки за същността, характеристиките и посоките на влияние на държавния дълг и държавния дефицит върху основните макроикономически променливи. Анализирани са размерът, динамиката и об- служването на всички финансови задължения, поети от името и за сметка на държавата, представляващи задължение на държавата и обхващащи вътрешния и външния държавен дълг. Изследвана е динамиката и тенденциите на изменение на държавния дълг и взаимовръзката му с основните макроикономически променливи. Theoretical formulations about the nature, characteristics and directions of influence of government debt and government deficits on the main macroeconomic variables are clarified. The size, dynamics and maintenance of all financial obligations undertaken by and on behalf of the state, representing the obligation of the state, covering internal and external debt are analysed. The dynamics and trends of change in government debt and its relationship with key macroeconomic variables are studied.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1686
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
180_split_16_2012.swf 373.1Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов