ТРЕТАТА МИСИЯ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ И ПРИНОСЪТ НА АЛУМНИ ОТНОШЕНИЯТА КЪМ НЕЯ

DSpace/Manakin хранилище

ТРЕТАТА МИСИЯ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ И ПРИНОСЪТ НА АЛУМНИ ОТНОШЕНИЯТА КЪМ НЕЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ТРЕТАТА МИСИЯ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ И ПРИНОСЪТ НА АЛУМНИ ОТНОШЕНИЯТА КЪМ НЕЯ
Автор: Върбанов, Иван; Живков, Николай; Маринова, Маргарита; Чонова, Румяна; Друмева, Мариана; Ангелова, Красимира; Вачева, Емилия; Varbanov, Ivan; Jivkov, Nikolay; Marinova, Margarita; Chonova, Rumiana; Drumeva, Mariana; Angelova, Krasimira; Vacheva, Emilia
Резюме: Този материал изследва ролята на алумни отношенията като фактор за развитие на дейностите на Стопанска академия “Д. А. Ценов”, включени в третия сектор. Дипломираните студенти се разглеждат като носители на знания и умения, които са неизчерпаем стратегически капитал на Академията в конкуренцията на образователния пазар. С тяхна помощ може да се разшири значително вида и обхвата на третия сектор в дейността на училището, да привлича непрекъснато нарастващ поток от нови студенти, курсисти, бизнес партньори, материални и финансови ресурси, да засили още повече социалното и културното си влияние върху външната среда. This material explores the role of alumni relations as a factor for the development of Tsenov Academy of Economics` third stream activities. Graduates of Tsenov Academy of Economics are regarded as bearers of knowledge and skills which are inexhaustible strategic capital on competition at the educational market. With their help, the Academy can significantly extend the type and scope of third stream ctivities, to attract an increasing flow of prospective students, students, business partners, material and financial resources, to further strengthen the social and cultural impact on the external environment.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1688
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
545_split_15_2011.swf 725.8Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов