ТРЕТАТА МИСИЯ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ И ПРИНОСЪТ НА АЛУМНИ ОТНОШЕНИЯТА КЪМ НЕЯ

DLib Repository

ТРЕТАТА МИСИЯ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ И ПРИНОСЪТ НА АЛУМНИ ОТНОШЕНИЯТА КЪМ НЕЯ

Show full item record

Title: ТРЕТАТА МИСИЯ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ И ПРИНОСЪТ НА АЛУМНИ ОТНОШЕНИЯТА КЪМ НЕЯ
Author: Върбанов, Иван; Живков, Николай; Маринова, Маргарита; Чонова, Румяна; Друмева, Мариана; Ангелова, Красимира; Вачева, Емилия; Varbanov, Ivan; Jivkov, Nikolay; Marinova, Margarita; Chonova, Rumiana; Drumeva, Mariana; Angelova, Krasimira; Vacheva, Emilia
Abstract: Този материал изследва ролята на алумни отношенията като фактор за развитие на дейностите на Стопанска академия “Д. А. Ценов”, включени в третия сектор. Дипломираните студенти се разглеждат като носители на знания и умения, които са неизчерпаем стратегически капитал на Академията в конкуренцията на образователния пазар. С тяхна помощ може да се разшири значително вида и обхвата на третия сектор в дейността на училището, да привлича непрекъснато нарастващ поток от нови студенти, курсисти, бизнес партньори, материални и финансови ресурси, да засили още повече социалното и културното си влияние върху външната среда. This material explores the role of alumni relations as a factor for the development of Tsenov Academy of Economics` third stream activities. Graduates of Tsenov Academy of Economics are regarded as bearers of knowledge and skills which are inexhaustible strategic capital on competition at the educational market. With their help, the Academy can significantly extend the type and scope of third stream ctivities, to attract an increasing flow of prospective students, students, business partners, material and financial resources, to further strengthen the social and cultural impact on the external environment.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1688
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
545_split_15_2011.swf 725.8Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов