AНАЛИЗ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ В ОБЛАСТТА НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ С АГРАРНИ ПРОДУКТИ

DSpace/Manakin хранилище

AНАЛИЗ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ В ОБЛАСТТА НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ С АГРАРНИ ПРОДУКТИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: AНАЛИЗ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ В ОБЛАСТТА НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ С АГРАРНИ ПРОДУКТИ
Автор: Саркисян, Карина; Sarkisyan, Karina
Резюме: Настоящата разработка е насочена към изследване интензивността на търговските потоци с аграрни продукти на Р България със страните от различни региони – Европейски съюз, Балканските страни, страните-бивши членки на ЦЕФТА (до 2007 г.). Същевременно с помощта на методологичен инструментариум се измерва степента на търговска специализация на страната ни в областта на вноса и износа на селскостопански продукти на равнище отделни продуктови групи. В хода на изследването се проследява динамиката на специализацията в областта на търговията със стоки от аграрния сектор, което позволява да се очертаят промените в експортните, респ. импортните потоци съобразно въздействието на различни икономически и политически фактори и да се търси степента на въздействие на тези промени върху икономическото развитие. The present survey aims to study the dynamics of the foreign trade flows of agricultural products between Bulgaria and the other EU Member States, the Balkan countries and the former members of CEFTA (until 2007). Using a methodological toolbox the author measures the degree of trade specialization of our country in the field of import and export of agricultural products in terms of separate product groups. In the process of research the author follows the dynamics of specialization in the field of trade in agricultural products and outlines the changes in the export and import flows resulting from various economic and political factors as well as defines the degree of effect of these changes on the economic development.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1689
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
205_split_16_2012.swf 538.5Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов