AНАЛИЗ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ В ОБЛАСТТА НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ С АГРАРНИ ПРОДУКТИ

DLib Repository

AНАЛИЗ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ В ОБЛАСТТА НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ С АГРАРНИ ПРОДУКТИ

Show full item record

Title: AНАЛИЗ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ В ОБЛАСТТА НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ С АГРАРНИ ПРОДУКТИ
Author: Саркисян, Карина; Sarkisyan, Karina
Abstract: Настоящата разработка е насочена към изследване интензивността на търговските потоци с аграрни продукти на Р България със страните от различни региони – Европейски съюз, Балканските страни, страните-бивши членки на ЦЕФТА (до 2007 г.). Същевременно с помощта на методологичен инструментариум се измерва степента на търговска специализация на страната ни в областта на вноса и износа на селскостопански продукти на равнище отделни продуктови групи. В хода на изследването се проследява динамиката на специализацията в областта на търговията със стоки от аграрния сектор, което позволява да се очертаят промените в експортните, респ. импортните потоци съобразно въздействието на различни икономически и политически фактори и да се търси степента на въздействие на тези промени върху икономическото развитие. The present survey aims to study the dynamics of the foreign trade flows of agricultural products between Bulgaria and the other EU Member States, the Balkan countries and the former members of CEFTA (until 2007). Using a methodological toolbox the author measures the degree of trade specialization of our country in the field of import and export of agricultural products in terms of separate product groups. In the process of research the author follows the dynamics of specialization in the field of trade in agricultural products and outlines the changes in the export and import flows resulting from various economic and political factors as well as defines the degree of effect of these changes on the economic development.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1689
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
205_split_16_2012.swf 538.5Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов