ВЛИЯНИЕ НА ИНОВАТИВНИТЕ КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК В СА “Д. А. ЦЕНОВ”

DSpace/Manakin хранилище

ВЛИЯНИЕ НА ИНОВАТИВНИТЕ КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК В СА “Д. А. ЦЕНОВ”

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ВЛИЯНИЕ НА ИНОВАТИВНИТЕ КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК В СА “Д. А. ЦЕНОВ”
Автор: Тодоров, Петър; Стоилова, Даниела; Todorov, Petar; Stoilova, Daniela
Резюме: С все по-широкото навлизане на съвременни компютърни технологии във всички аспекти на обществения живот и в частност във всички области на модерното образование, подпомаганото от компютри езиково обучение (Computer- Assisted Language Learning – CALL) добива все по-голяма популярност като иновативен метод за подобряване качеството на чуждо-езиковото обучение. Измерителите за по-добро качество на обучението по чужд език, подпомагано от компютри, са повишената производителност, резултатност, достъпност, удобство, мотивация и институционална ефективност. Настоящата студия има за цел да представи някои ключови теоретични постановки относно ефективността на иновативните методи в чуждо-езиково обучение и тяхното приложение в академичната практика, както и резултатите от проучване, направено от екип по проект “Влияние на иновативните компютърни технологии върху ефективността на обучението по чужд език в СА “Д. А. Ценов” в стремежа към повишаване качеството на предоставяното обучение по чужди езици чрез добавяне на стойност към образователния продукт. The wider introduction of modern IT in all spheres of public life, and especially in modern teaching and learning has lead to the growing recognition of Computer-Assisted Language Learning (CALL) as an innovative method for improving the quality of foreign-languages learning. The indexes of improved quality of teaching and education by applying the Computer-Assisted Language Learning method include increased productiveness and efficiency of the learning process, as well as better accessibility and convenience, alongside higher motivation of students and tutors and overall institutional efficiency. In this paper, we have tried to present some key theoretical concepts regarding the efficiency of innovative methods in foreign languages teaching, as well as potential for their deployment in academic practice. The paper also summarises the findings of the research we conducted with the project The Effect of Innovative Information and Computer Technologies on Foreign Languages Teaching at Tsenov Academy of Economics in a pursuit of improving further the foreign-languages teaching process at the Academy by adding more value to the educational product.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1695
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
641_split_15_2011.swf 667.7Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов