ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЗИРАНА ОЦЕНКА НА СТУДЕНТСКИТЕ ЗНАНИЯ ПРИ УСВОЯВАНЕТО НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

DSpace/Manakin хранилище

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЗИРАНА ОЦЕНКА НА СТУДЕНТСКИТЕ ЗНАНИЯ ПРИ УСВОЯВАНЕТО НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЗИРАНА ОЦЕНКА НА СТУДЕНТСКИТЕ ЗНАНИЯ ПРИ УСВОЯВАНЕТО НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
Автор: Божинов, Божидар; Иванов, Любомир; Станев, Иван; Маринов, Илиян; Кирилов, Тодор; Bojinov, Bojidar; Ivanov, Lubomir; Stanev, Ivan; Marinov, Ilian; Kirilov, Todor
Резюме: Навлизането на Интернет и новите информационни технологии отваря нови възможности през университетите, давайки им нови начини за дистрибуция на техния образователен продукт, като в същото време те са изправени пред силна конкуренция на новият общ пазар. Един от възможните отговори на това предизвикателство е дистанционното обучение, като един от най-перспективните и атрактивни образователни продукти през последното десетилетие. Ниската му цена, високото качество и липсата на необходимост за откъсване от работното място и/или мястото на живеене, го правят атрактивен продукт както за мениджърите, желаещи да повишат своята квалификация, така и за по-ниско образованите слоеве на обществото, които нямат достъп до традиционното обучение.The penetration of Internet and new information technologies opens new possibilities in universities, giving them new ways to distribute their educational products, while they face stiff competition from the new general market. One possible answer to this challenge is distance learning, as one of the most promising and attractive educational products over the past decade. Its low cost, high quality and lack of need to disengage from work and / or place of residence, make it an attractive product both for managers seeking to improve their qualifications and the less educated strata of society who lack access to traditional education.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1698
Дата: 2010


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
252_split_almanah_12_2010.swf 981.0Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов