КОНЦЕПЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ЕКИПИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

DSpace/Manakin хранилище

КОНЦЕПЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ЕКИПИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: КОНЦЕПЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ЕКИПИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА
Автор: ЛАМБОВСКА, Мая
Резюме: Целта на студията е да се разработят концептуалните и методологическите основи на контрола на екипи в организацията. В студията е представена концепция за контрол на екипи, която комбинира класически и съвременни постижения на редица управленски и математически теории. Концепцията се основава на комплексен инструментариум, включващ управленски и съвременни математически инструменти от теорията на размитата логика и теорията на размитите подмножества. Студията е разработена в четири части. В първата част е изяснена авторската концепция за същността и характеристиките на екипа. Във втората част са разработени концептуалните основи на контролния процес на екипи. Третата част съдържа авторски модел за контрол на екипи в организацията. В четвъртата част са представени резултатите от апробацията на модела за контрол на екипи във ВТУ „Тодор Каблешков”, град София.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1702
Дата: 2014


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
3_split_1_2014.swf 1.902Mb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов