КОНЦЕПЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ЕКИПИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

DLib Repository

КОНЦЕПЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ЕКИПИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

Show full item record

Title: КОНЦЕПЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ЕКИПИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА
Author: ЛАМБОВСКА, Мая
Abstract: Целта на студията е да се разработят концептуалните и методологическите основи на контрола на екипи в организацията. В студията е представена концепция за контрол на екипи, която комбинира класически и съвременни постижения на редица управленски и математически теории. Концепцията се основава на комплексен инструментариум, включващ управленски и съвременни математически инструменти от теорията на размитата логика и теорията на размитите подмножества. Студията е разработена в четири части. В първата част е изяснена авторската концепция за същността и характеристиките на екипа. Във втората част са разработени концептуалните основи на контролния процес на екипи. Третата част съдържа авторски модел за контрол на екипи в организацията. В четвъртата част са представени резултатите от апробацията на модела за контрол на екипи във ВТУ „Тодор Каблешков”, град София.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1702
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
3_split_1_2014.swf 1.902Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов