ТЕХНИКИ ЗА ГРАФИЧЕН АНАЛИЗ НА ПАЗАРНИЯ ТРЕНД

DLib Repository

ТЕХНИКИ ЗА ГРАФИЧЕН АНАЛИЗ НА ПАЗАРНИЯ ТРЕНД

Show full item record

Title: ТЕХНИКИ ЗА ГРАФИЧЕН АНАЛИЗ НА ПАЗАРНИЯ ТРЕНД
Author: Ангелов, Ангел; Вътев, Жельо; Маринов, Марин; Радуканов, Сергей; Angelov, Angel; Vatev, Zhelyo; Marinov, Marin; Radukanov, Sergey
Abstract: В настоящото изследване се осъществява сравнителен анализ на видовете графики, които се използват при търговията с финансови инструменти. Системаатизират се не само характерните за европейската практика модели, но и използваните и характерни за САЩ и Япония графики. В разработката са систематизирани „ценовите модели” за анализ на тренда. Разкриват се характерните особености на „обръщащите” и „продължаващите” модели. Аргументирано се доказва прогностичната валидност на някои от тях. The current research paper presents a comparative analysis of the various types of charts that are normally applied in trading financial instruments. Patterns that are applicable in European as well as in US and Japanese practices are systematized. The study systematizes the „price models” of trend analysis. The peculiar features of the „turning” and the „continuing” models are revealed. Some of those models are proved to bear prognostic authenticity.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1703
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
284_split_16_2012.swf 500.3Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов