ТЕХНИКИ ЗА ГРАФИЧЕН АНАЛИЗ НА ПАЗАРНИЯ ТРЕНД

DSpace/Manakin хранилище

ТЕХНИКИ ЗА ГРАФИЧЕН АНАЛИЗ НА ПАЗАРНИЯ ТРЕНД

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ТЕХНИКИ ЗА ГРАФИЧЕН АНАЛИЗ НА ПАЗАРНИЯ ТРЕНД
Автор: Ангелов, Ангел; Вътев, Жельо; Маринов, Марин; Радуканов, Сергей; Angelov, Angel; Vatev, Zhelyo; Marinov, Marin; Radukanov, Sergey
Резюме: В настоящото изследване се осъществява сравнителен анализ на видовете графики, които се използват при търговията с финансови инструменти. Системаатизират се не само характерните за европейската практика модели, но и използваните и характерни за САЩ и Япония графики. В разработката са систематизирани „ценовите модели” за анализ на тренда. Разкриват се характерните особености на „обръщащите” и „продължаващите” модели. Аргументирано се доказва прогностичната валидност на някои от тях. The current research paper presents a comparative analysis of the various types of charts that are normally applied in trading financial instruments. Patterns that are applicable in European as well as in US and Japanese practices are systematized. The study systematizes the „price models” of trend analysis. The peculiar features of the „turning” and the „continuing” models are revealed. Some of those models are proved to bear prognostic authenticity.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1703
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
284_split_16_2012.swf 500.3Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов