ФАКТОРИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА КЛАСИЦИЗМА

DSpace/Manakin хранилище

ФАКТОРИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА КЛАСИЦИЗМА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ФАКТОРИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА КЛАСИЦИЗМА
Автор: ШИШМАНОВА, Пенка
Резюме: През последните десетилетия вниманието към проблемите на икономическия растеж силно нараства, което извежда на преден план въпроса за обуславящите го фактори. Динамиката на съвременното икономическо развитие налага детайлно познаване и задълбочено изучаване на тази сложна съвкупност от елементи. През годините те силно еволюират и променят разбирането за генериране на растеж. Началото обаче е поставено далеч в миналото. В настоящата студия факторите на растежа са разгледани от позициите на класическата икономическа теория. Анализът започва с идеите на У. Пети и изведените от него детерминанти – труд и земя; продължава с възгледите на Фр. Кене за силата на природата и ключовата роля на земеделието; разкрива основните причини за богатството на народите според А. Смит с акцент върху производителността на труда; подчертава динамичните изменения на факторите при Дж. С. Мил; обосновава триединната им структура при Ж. Б. Сей и извежда някои препятствия за растежа във възгледите на Т. Малтус.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1705
Дата: 2014


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
33_split_1_2014.swf 279.3Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов