НОВИТЕ ПАРАДИГМИ – ИНТЕРАКЦИОНИСТКИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ЧОВЕШКОТО ПОВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ И МЕНИДЖМЪНТА

DLib Repository

НОВИТЕ ПАРАДИГМИ – ИНТЕРАКЦИОНИСТКИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ЧОВЕШКОТО ПОВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ И МЕНИДЖМЪНТА

Show full item record

Title: НОВИТЕ ПАРАДИГМИ – ИНТЕРАКЦИОНИСТКИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ЧОВЕШКОТО ПОВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ И МЕНИДЖМЪНТА
Author: ПАНАЙОТОВ, Димитър
Abstract: В студията се анализират интеракционистките перспективи, обединяващи подходи, модели или теории за разбирането на многоаспектната, многофакторната и холистичната (цялостната) природа на човешкото поведение в организациите и мениджмънта. Посочват се основни изходни тези за: обосноваване на комплексни изследователски подходи; пресичане на парадигматичните линии при различните поведенчески науки, концепции, методологии и релации, създаващи предпоставки за емпирична и приложна „транслация” за получаване на нови знания, ценности и поведение, стимулиращи човешкото развитие, стратегическото и глобалното мислене, човешкия капитал и управлението на таланти.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1706
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
55_split_1_2014.swf 554.1Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов