ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ В ЗАСТРАХОВАНЕТО – ФАКТОР ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА

DSpace/Manakin хранилище

ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ В ЗАСТРАХОВАНЕТО – ФАКТОР ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ В ЗАСТРАХОВАНЕТО – ФАКТОР ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА
Автор: Ерусалимов, Румен; Митков, Милен; Erusalimov, Rumen; Mitkov, Milen
Резюме: В настоящото изследване са представени резултатите от проведено през 2013 год. емпирично проучване на електронната търговия в застраховането. Застъпена е тезата, че успешното прилагане на електронните продажби от застрахователните дружества ускорява и усъвършенства обслужването на потребителите на застрахователни продукти, води до намаляване разноските и съответно цената на застраховките и в резултат до повишаване конкурентоспособността им на пазара. Доказването на поставената теза е постигнато посредством решаването на следните по-важни задачи: - систематизирани и анализирани са данни, показващи степента на използване на електронната търговия от застрахователните дружества в България; - проследена е динамиката на развитие на електронната търговия и структурата на застрахователните продукти, които се продават онлайн; - откроени са очаквани ползи от реализиране на продажбите вследствие прилагането на електронната търговия от застрахователите; Установи се, че дружествата от бранша Общо застраховане използват електронната търговия като перспективен и удобен начин за осъществяване на покупко-продажби на застраховки и като важен инструмент за повишаване на своята конкурентоспособност. The study presents the results of an empirical study of electronic commerce in insurance, conducted in 2013. The authors argue that the successful implementation of electronic sales in insurance streamlines and improves customer service in the sector. In addition, it reduces the costs, and the price respectively, of insurance policies and increases their competitiveness in the market. Proving the thesis statement is achieved through solving the following major tasks: - the extent to which insurance companies in Bulgaria use e-commerce is demonstrated through systematized and analyzed data; - the dynamics of development of electronic commerce and the structure of sold on-line insurance products are tracked; - expected benefits of sales realization due to the use of e-commerce by insurers are outlined. It is found out that the companies in Non-life Insurance industry use ecommerce as a promising and convenient way of making purchases and sales of insurance policies and as an important tool to enhance their competitiveness.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1714
Дата: 2014


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
36_split_21_2014.swf 2.950Mb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов