РОЛЯТА НА ДОБРОВОЛНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ В КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

DLib Repository

РОЛЯТА НА ДОБРОВОЛНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ В КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Show full item record

Title: РОЛЯТА НА ДОБРОВОЛНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ В КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ
Author: ДАНЕВА, Иванка
Abstract: Моделът на корпоративното управление на човешкия капитал в съвременната бизнес организация е важен за прилагане на концепцията за корпоративна социална отговорност, елемент от която е допълнителното доброволно пенсионно осигуряване на работещите с вноски от работодателя. Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване е капиталовопокривно и начин за диверсифициране на източниците на пенсионен доход. Осигуряването в доброволни пенсионни фондове е с ясно изразен, обаче неизползван потенциал не само за повишаване на общия коефициент на заместване, но и като елемент в общия модел за корпоративно управление на човешките ресурси във всяко търговско дружество независимо от неговия предмет на дейност. За прилагането му като средство за мотивация на персонала и за повишаване на ефективността са необходими определени предпоставки и конкретни действия.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1731
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
31_split_1_2015.swf 202.8Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов