ИЗСЛЕДВАНЕ ПАЗАРА НА ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА УЕБ АНАЛИЗ

DLib Repository

ИЗСЛЕДВАНЕ ПАЗАРА НА ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА УЕБ АНАЛИЗ

Show full item record

Title: ИЗСЛЕДВАНЕ ПАЗАРА НА ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА УЕБ АНАЛИЗ
Author: Марчевски, Иван; Йорданов, Радослав; Marchevski, Ivan; Yordanov, Radoslav
Abstract: Стремейки се към повишаване продуктивността на своите маркетингови бюджети, все повече предприятия осъзнават необходимостта от регистриране и измерване на резултатите от онлайн дейността. Настоящото изследване е провокирано от засилващия се интерес на бизнеса към използване на инструменти за уеб анализ. В изследването са коментирани някои от факторите, влияещи върху дифузията на инструменти за уеб анализ. Направен е обзор на ключови показатели и функционалности за уеб анализ. Представени са резултатите от изследване на предлагането и търсенето на приложения за уеб анализ. Констатирана е структурата на предлагането в бранша, като е установено едноличното лидерство на Google Analytics (и в света, и в България). Констатиран е дефицит на знание у собствениците на сайтове относно ползите, които уеб анализът предоставя. Компенсирането на този дефицит може да стане чрез създаване на интерактивен обучителен модул, популяризиращ възможностите, които инструментите за уеб анализ предоставят. Aiming to increase the productivity of their marketing budgets, more companies realize the necessity of measuring the results of online activities. This study was prompted by the growing interest of business to use web analytics tools. It reviews some factors that affect the diffusion of web analytics tools and provides an overview of the key indicators and functionalities for web analytics. The results of a study of web analytics tools market are presented. The study identifies the structure of web analytics market, on which Google Analytics has established an unrivaled leadership (both globally and in Bulgaria in particular). One of the findings is that site owners lack sufficient knowledge about the web analytics benefits. This deficiency can be compensated by creating an interactive training module that promotes the benefits of web analytics tools.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1739
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
574_split_16_2012.swf 509.1Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов