ИЗВЕЖДАНЕ НА МОДЕЛИ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ

DSpace/Manakin хранилище

ИЗВЕЖДАНЕ НА МОДЕЛИ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИЗВЕЖДАНЕ НА МОДЕЛИ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ
Автор: Горчева, Таня; Любенов, Здравко; Петров, Ивайло; Gorcheva, Tania; Lyubenov, Zdravko; Petrov, Ivaylo
Резюме: Интернационализацията в сферата на услугите се е превърнала в самостоятелна сила, която има ясно изразена тенденция към нарастване. Тя се формира от най-различни фактори: икономически, политически, технологически, социално-демографски и психологически. В студията се разкрива значението на интернационализацията в сферата на услугите за развитието на българската икономика. Изследват се теоретични постановки, изясняващи този процес. На тази база се извеждат модели, обясня- ващи интернационализацията на българските фирми в сферата на услугите от различни гледни точки. Today internationalization in services has become an independent force that has a clear upward trend. It is formed by a variety of factors: economic, political, technological, socio-demographic and psychological. The study reveals the importance of internationalization of services for the Bulgarian economy. Theoretical formulations clarifying this process are investigated. On this basis, models are derived which explain the internationalization of Bulgarian companies in services sector from different perspectives.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1754
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
16_split_17_2012.swf 520.2Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов