ИЗВЕЖДАНЕ НА МОДЕЛИ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ

DLib Repository

ИЗВЕЖДАНЕ НА МОДЕЛИ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ

Show full item record

Title: ИЗВЕЖДАНЕ НА МОДЕЛИ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ
Author: Горчева, Таня; Любенов, Здравко; Петров, Ивайло; Gorcheva, Tania; Lyubenov, Zdravko; Petrov, Ivaylo
Abstract: Интернационализацията в сферата на услугите се е превърнала в самостоятелна сила, която има ясно изразена тенденция към нарастване. Тя се формира от най-различни фактори: икономически, политически, технологически, социално-демографски и психологически. В студията се разкрива значението на интернационализацията в сферата на услугите за развитието на българската икономика. Изследват се теоретични постановки, изясняващи този процес. На тази база се извеждат модели, обясня- ващи интернационализацията на българските фирми в сферата на услугите от различни гледни точки. Today internationalization in services has become an independent force that has a clear upward trend. It is formed by a variety of factors: economic, political, technological, socio-demographic and psychological. The study reveals the importance of internationalization of services for the Bulgarian economy. Theoretical formulations clarifying this process are investigated. On this basis, models are derived which explain the internationalization of Bulgarian companies in services sector from different perspectives.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1754
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
16_split_17_2012.swf 520.2Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов