РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕКО-ЕФЕКТИВЕН МОДЕЛ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМПАНИИ

DLib Repository

РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕКО-ЕФЕКТИВЕН МОДЕЛ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМПАНИИ

Show full item record

Title: РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕКО-ЕФЕКТИВЕН МОДЕЛ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМПАНИИ
Author: Асенов, Анатолий; Чиприянов, Михаил; Йорданова, Елена; Динков, Милен; Тимнева, Даря; Костова, Венелина; Стоянова, Даниела; Asenov, Аnatoli; Chipriyanov, Michail; Yordanova, Elena; Dinkov, Milen; Timneva, Daria; Kostova, Venelina; Stoyanova, Daniela
Abstract: Проектът е свързан с разработването на еко-ефективен модел за корпоративно управление на българските компании. Очакванията са той да служи като основа за осъществяването на успешен и екологосъобразен корпоративен мениджмънт в условията на глобалните екологични и икономически предизвикателства пред света. Новият еко-ефективен модел за корпоративно управление е базиран на актуалната концепция “4Е”, включ ваща компонентите: Equity (ресурси, активи), Efficiency (ефективност), Ecology (екология) и Ethics (етика). The project is related to the development of an eco-effective model of corporate management of the Bulgarian companies. Expectations are that it will serve as the basis for implementing an environment-friendly corporate management, which will successfully address the current global environmental and economic challenges. The new eco-effective model of corporate management is based on the popular concept “4E” and its main components: Equity, Efficiency, Ecology and Ethics.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1756
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
228_split_almanah_13_2010.swf 3.676Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов