ОНЛАЙН БАНКИРАНЕТО В БЪЛГАРИЯ - СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ

DSpace/Manakin хранилище

ОНЛАЙН БАНКИРАНЕТО В БЪЛГАРИЯ - СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ОНЛАЙН БАНКИРАНЕТО В БЪЛГАРИЯ - СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ
Автор: Божинов, Божидар; Антонов, Николай; Bozhinov, Bozhidar; Antonov, Nikolay
Резюме: Банковото дело в международен мащаб е непрекъснат процес на еволюция и усъвършенстване. Навлизането на новите информационни технологии в банковите институции оказва влияние върху дейността им както за намаляване на разходите по събирането, съхраняването, обработката и пренасянето на информацията за трансакциите, така и за налагането на алтернативни способи за достъп до банковите услуги, един от които е електронното банкиране. Непрекъснато увеличаващият се процент на потребителите, ползващи електронни банкови услуги, потвърждава огромния потенциал на дигиталните технологии в банковия сектор. Настоящото изследване представя резултатите от проучване на електронните услуги, предлагани от българските банки към юни 2011г. Banking on an international scale is a continuous process of evolution and improvement. The advent of new information technology in banking institutions affects their activities, both to reduce the costs for collecting, storing, processing and transfering information about transactions and to impose alternative means of access to banking services, one of which is e-banking. The ever-increasing percentage of consumers using electronic banking services confirms the enormous potential of digital technology in the banking sector. This study presents the results of a survey on electronic banking services in Bulgaria as of June 2011.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1768
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
135_split_17_2012.swf 327.1Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов