ОНЛАЙН БАНКИРАНЕТО В БЪЛГАРИЯ - СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ

DLib Repository

ОНЛАЙН БАНКИРАНЕТО В БЪЛГАРИЯ - СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ

Show full item record

Title: ОНЛАЙН БАНКИРАНЕТО В БЪЛГАРИЯ - СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ
Author: Божинов, Божидар; Антонов, Николай; Bozhinov, Bozhidar; Antonov, Nikolay
Abstract: Банковото дело в международен мащаб е непрекъснат процес на еволюция и усъвършенстване. Навлизането на новите информационни технологии в банковите институции оказва влияние върху дейността им както за намаляване на разходите по събирането, съхраняването, обработката и пренасянето на информацията за трансакциите, така и за налагането на алтернативни способи за достъп до банковите услуги, един от които е електронното банкиране. Непрекъснато увеличаващият се процент на потребителите, ползващи електронни банкови услуги, потвърждава огромния потенциал на дигиталните технологии в банковия сектор. Настоящото изследване представя резултатите от проучване на електронните услуги, предлагани от българските банки към юни 2011г. Banking on an international scale is a continuous process of evolution and improvement. The advent of new information technology in banking institutions affects their activities, both to reduce the costs for collecting, storing, processing and transfering information about transactions and to impose alternative means of access to banking services, one of which is e-banking. The ever-increasing percentage of consumers using electronic banking services confirms the enormous potential of digital technology in the banking sector. This study presents the results of a survey on electronic banking services in Bulgaria as of June 2011.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1768
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
135_split_17_2012.swf 327.1Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов