ПОУКИ ОТ СВЕТОВНАТА КРИЗА ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ

DLib Repository

ПОУКИ ОТ СВЕТОВНАТА КРИЗА ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ

Show full item record

Title: ПОУКИ ОТ СВЕТОВНАТА КРИЗА ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ
Author: АНГЕЛОВ, Иван
Abstract: Анализирана е ролята на неокласическата теория през последните десетилетия на 20-и век и отговорността й за сегашната световна икономическа криза. Показано е бързото възраждане на неокейнсианската теория, на основаната на нея антициклична политика и влиянието й за излизането на света от последната криза. Подчертана е положителната роля, която тази теория може да играе през следващите години и десетилетия. Направен е опит за очертаване контурите на търсения нов теоретичен синтез за функциониране на икономиката, като се използва положителното от досегашните икономически теории и се внесат нови оригинални теоретични идеи. На базата на горното е обоснована необходимостта от теоретична рамка за ролята на държавата в управлението на икономиката в страни като РБългария и са направени конкретни препоръки в тази област.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1769
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
3_split_2_2011.swf 591.5Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов