ДЕФИЦИТИ В ДОКТОРАНТСКОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПОЛЕ НА СТОПАНСКИТЕ НАУКИ

DSpace/Manakin хранилище

ДЕФИЦИТИ В ДОКТОРАНТСКОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПОЛЕ НА СТОПАНСКИТЕ НАУКИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ДЕФИЦИТИ В ДОКТОРАНТСКОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПОЛЕ НА СТОПАНСКИТЕ НАУКИ
Автор: ЛУЛАНСКИ, Пано
Резюме: Написването и защитата на дисертации по стопански науки поражда редица проблеми, които се разпознават трайно като дефицити. Целта на настоящата студия е да се осмислят основни пропуски на докторантското творчество и се направи опит за търсене на решения за тяхното отстраняване. Обект на изследването са стопанските науки, предмет – тяхното докторантско изследователско поле, а предикат (сказуемо) – съществуващи в него дефицити. Възприет е следният подход: осмисляне на основни проблеми в органическото технологично единство между написването, оценката и защитата на дисертационен труд; второ, разпознаване (природа, статус, дислокация в изследването и др.) на хипотетичния апарат като системоформиращ фактор на дисертационното изследване; и трето, търсене на неизбежни решения: задължителност на предварителното учебно-приложно тестване на стартовата работа на докторанта и извършване на перманентен (текущ и финален) скрининг.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1771
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
39_split_2_2011.swf 477.3Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов