ДЕФИЦИТИ В ДОКТОРАНТСКОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПОЛЕ НА СТОПАНСКИТЕ НАУКИ

DLib Repository

ДЕФИЦИТИ В ДОКТОРАНТСКОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПОЛЕ НА СТОПАНСКИТЕ НАУКИ

Show full item record

Title: ДЕФИЦИТИ В ДОКТОРАНТСКОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПОЛЕ НА СТОПАНСКИТЕ НАУКИ
Author: ЛУЛАНСКИ, Пано
Abstract: Написването и защитата на дисертации по стопански науки поражда редица проблеми, които се разпознават трайно като дефицити. Целта на настоящата студия е да се осмислят основни пропуски на докторантското творчество и се направи опит за търсене на решения за тяхното отстраняване. Обект на изследването са стопанските науки, предмет – тяхното докторантско изследователско поле, а предикат (сказуемо) – съществуващи в него дефицити. Възприет е следният подход: осмисляне на основни проблеми в органическото технологично единство между написването, оценката и защитата на дисертационен труд; второ, разпознаване (природа, статус, дислокация в изследването и др.) на хипотетичния апарат като системоформиращ фактор на дисертационното изследване; и трето, търсене на неизбежни решения: задължителност на предварителното учебно-приложно тестване на стартовата работа на докторанта и извършване на перманентен (текущ и финален) скрининг.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1771
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
39_split_2_2011.swf 477.3Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов