ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА АВТОМАТИЗАЦИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И БАНКИТЕ

DSpace/Manakin хранилище

ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА АВТОМАТИЗАЦИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И БАНКИТЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА АВТОМАТИЗАЦИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И БАНКИТЕ
Автор: Александров, Станислав; Божилов, Божидар; Ималова, Диана; Александров, Валерий; Деков, Веселин; Aleksandrov, Stanislav; Bozhilov, Bozhidar; Imalova, Diana; Aleksandrov, Valeriy; Dekov, Veselin
Резюме: Автоматизираната обработка на икономическата информация и вчастност на счетоводната е единствената съвременна алтернатива за ефективното функциониране на цялата информационна система на предприятието. Настоящото научно изследване анализира състоянието на съществуващата практика за автоматизация на счетоводството чрез фирмен счетоводен софтуер и автоматизирани банкови информационни системи. Върху тази основа аргументирано се предлагат възможности за решаване на проблеми с теоретико-методологичен и практикоприложен характер в счетоводството на нефинансовите пред- приятия и банките. The automated processing of economic information and accounting information, in particular, is the only modern alternative for effective functioning of the entire enterprise information system. The current research analyzes the state of the existing trend in accounting automation through using business accounting software and automated bank information systems. Based on this, certain reasonable opportunities are offered to solve theoretical methodological and practical issues in the accounting system of nonfinancial enterprises and banks.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1776
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
247_split_17_2012.swf 379.1Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов