РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА НА ЗНАНИЕТО В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН

DSpace/Manakin хранилище

РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА НА ЗНАНИЕТО В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА НА ЗНАНИЕТО В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН
Автор: Богданова, Маргарита; Цветанова, Ева; Тодоров, Евгени; Илиева, Даниела; Bogdanova, M.; Tsvetanova, Eva; Todorov, Evgeni; Ilieva, Daniela
Резюме: Целта на настоящото изследване е да се проучи трансферът на знание в рамките на регионалната иновационна система на Дунавския регион. Идентифи- цирани са ролята на иновациите и трансферът на знание в контекста на регионалното развитие; представена е концепцията за регионалните иновационни системи; определени са главните детерминанти на дифузията на иновациите. Разкрит е потенциалът на центровете за трансфер на наука и знание и бариерите за развитие на иновациите в региона. The objective of this investigation is to study the transfer of knowledge within the regional innovation system of the Danube region. The role of innovation and knowledge transfer in the context of regional development is identified, the concept of regional innovation systems is defined and the main determinants of the diffusion of innovation are presented. The potential of science and knowledge transfer centres as well as the barriers to developing innovations in the region are revealed.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1790
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
362_split_17_2012.swf 419.8Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов