ПОДХОДИ И МОДЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИКВИДНОСТТА В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ1

DLib Repository

ПОДХОДИ И МОДЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИКВИДНОСТТА В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ1

Show full item record

Title: ПОДХОДИ И МОДЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИКВИДНОСТТА В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ1
Author: Божинов, Божидар; Ангелов, Георги; Bozhinov, Bozhidar; Angelov, Georgi
Abstract: Проблемите, свързани с управлението на банковата ликвидност и търсенето на оптимални за банките нива на ликвидни активи, придобиват изключителна актуалност и са обект на интерес както за регулаторните органи и изследователите в областта на банковото дело, така и за широката общественост. Актуалността на тези проблеми произтича от значението на банките за икономическото развитие на националните стопанства, от една страна, и от друга поради способността на банковите проблеми да се трансформират в секторни, национални и международни финансови кризи. Интеграцията и силната зависимост между икономиките на страните по света се оказват ключов фактор за акумулиране на скрити негативни ефекти, които при благоприятни условия се превръщат в среда за развитието на криза. The problems related to liquidity management and maintaining optimal levels of liquid assets of banks have become very topical and have stirred the interest of both the regulatory bodies and researchers in the field of banking and the general public. The pertinence of these problems arises from the importance of banks for the economic development of the national economies on the one hand, and from the possibility for transformation of banking problems into sectoral, national and international financial crises, on the other. The integration and the high level of interdependence of the economies worldwide are the key factors for accumulation of covert negative effects, which may trigger crises under certain conditions.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1794
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
5_split_22_2015.swf 1.177Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов