ПОДХОДИ И МОДЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИКВИДНОСТТА В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ1

DSpace/Manakin хранилище

ПОДХОДИ И МОДЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИКВИДНОСТТА В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ1

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПОДХОДИ И МОДЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИКВИДНОСТТА В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ1
Автор: Божинов, Божидар; Ангелов, Георги; Bozhinov, Bozhidar; Angelov, Georgi
Резюме: Проблемите, свързани с управлението на банковата ликвидност и търсенето на оптимални за банките нива на ликвидни активи, придобиват изключителна актуалност и са обект на интерес както за регулаторните органи и изследователите в областта на банковото дело, така и за широката общественост. Актуалността на тези проблеми произтича от значението на банките за икономическото развитие на националните стопанства, от една страна, и от друга поради способността на банковите проблеми да се трансформират в секторни, национални и международни финансови кризи. Интеграцията и силната зависимост между икономиките на страните по света се оказват ключов фактор за акумулиране на скрити негативни ефекти, които при благоприятни условия се превръщат в среда за развитието на криза. The problems related to liquidity management and maintaining optimal levels of liquid assets of banks have become very topical and have stirred the interest of both the regulatory bodies and researchers in the field of banking and the general public. The pertinence of these problems arises from the importance of banks for the economic development of the national economies on the one hand, and from the possibility for transformation of banking problems into sectoral, national and international financial crises, on the other. The integration and the high level of interdependence of the economies worldwide are the key factors for accumulation of covert negative effects, which may trigger crises under certain conditions.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1794
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
5_split_22_2015.swf 1.177Mb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов