ФИСКАЛНАТА КОНСОЛИДАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – НЕОБХОДИМОСТ И/ИЛИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

DLib Repository

ФИСКАЛНАТА КОНСОЛИДАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – НЕОБХОДИМОСТ И/ИЛИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

Show full item record

Title: ФИСКАЛНАТА КОНСОЛИДАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – НЕОБХОДИМОСТ И/ИЛИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
Author: Радулова, Анелия; Александрова, Александрина; Radulova, Anelia; Alexandrova, Alexandrina
Abstract: Настоящата разработка изследва процесите по хармонизация на данъчните системи и проблемите по избягване на двойното данъчно облагане в рамките на Европейския съюз, с разбирането, че данъчната хармонизация е основна предпоставка за ефективност на провежданата обща икономическа политика в рамките на Европейската общност. Последователно е направена обща характеристика на динамиката на интеграционните процеси в рамките на общността, особеностите на хармонизация по отношение на прякото и косвеното данъчно облагане и необходимостта от избягване на двойното данъчно облагане в рамките на съюза. Проследена е последователността на протичащите процеси в търсенето на практически препоръки за приемане на решения в областта на фискалната политика от страните–членки, насочени към изграждане на общо европейско пространство. This study examines the processes of harmonization of tax systems and double taxation avoidance problems within the European Union, with the understanding that tax harmonization is essential for the efficiency of the common economic policy within the European Community. It gives an overview of the dynamics and integration processes within the EU, the harmonization specifics related to direct and indirect taxation and the need for double taxation avoidance within the EU. This scientific study traces the sequence of processes involved in searching for practical recommendations when making decisions in the area of fiscal policy by the Member States, aimed at building a common European space.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1808
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
86_split_22_2015.swf 1.382Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов