ФИСКАЛНАТА КОНСОЛИДАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – НЕОБХОДИМОСТ И/ИЛИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

DSpace/Manakin хранилище

ФИСКАЛНАТА КОНСОЛИДАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – НЕОБХОДИМОСТ И/ИЛИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ФИСКАЛНАТА КОНСОЛИДАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – НЕОБХОДИМОСТ И/ИЛИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
Автор: Радулова, Анелия; Александрова, Александрина; Radulova, Anelia; Alexandrova, Alexandrina
Резюме: Настоящата разработка изследва процесите по хармонизация на данъчните системи и проблемите по избягване на двойното данъчно облагане в рамките на Европейския съюз, с разбирането, че данъчната хармонизация е основна предпоставка за ефективност на провежданата обща икономическа политика в рамките на Европейската общност. Последователно е направена обща характеристика на динамиката на интеграционните процеси в рамките на общността, особеностите на хармонизация по отношение на прякото и косвеното данъчно облагане и необходимостта от избягване на двойното данъчно облагане в рамките на съюза. Проследена е последователността на протичащите процеси в търсенето на практически препоръки за приемане на решения в областта на фискалната политика от страните–членки, насочени към изграждане на общо европейско пространство. This study examines the processes of harmonization of tax systems and double taxation avoidance problems within the European Union, with the understanding that tax harmonization is essential for the efficiency of the common economic policy within the European Community. It gives an overview of the dynamics and integration processes within the EU, the harmonization specifics related to direct and indirect taxation and the need for double taxation avoidance within the EU. This scientific study traces the sequence of processes involved in searching for practical recommendations when making decisions in the area of fiscal policy by the Member States, aimed at building a common European space.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1808
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
86_split_22_2015.swf 1.382Mb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов